Pippi ska ta plats i SKR

Det behövs mer av Pippi Långstrump och mindre av ”så har vi alltid gjort”. Det säger Anders Henriksson (S) som valts till ny ordförande för Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Kompetensförsörjning, finansiering och digitalisering var tre av de frågor Anders Henriksson lyfte i sitt tal på kongressen.&nbsp;<br>
Kompetensförsörjning, finansiering och digitalisering var tre av de frågor Anders Henriksson lyfte i sitt tal på kongressen. 
Foto: Linda Berglund
Linda Berglund

Anders Henriksson betonade att SKR är en samförståndsorganisation när han talade inför de 451 kongressombuden som nyss valt honom till ny ordförande.

Den kommande mandatperioden kommer SKR att styras av en koalition mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet. En tydlig opposition mot regeringen och Sverigedemokraterna och i sitt tal lyfter Henriksson flera frågor som oroar inför framtiden. Främst handlar det om ekonomi, kompetensförsörjning och digitalisering.  

– Högt på vår dagordning ligger finansieringsfrågorna. Vi behöver värdesäkra med ökade generella statsbidrag och de riktade statsbidragen behöver minska. Vi behöver hitta gemensamma lösningar på att sektorn behöver mer pengar, säger han till Altinget.

Läs också

Kompetensförsörjningen är avgörande för hela arbetsmarknaden och Anders Henriksson tycker att bland annat signalerna från regeringen om framtiden för äldreomsorgslyftet är oroande ur ett utbildningsperspektiv.

– Det har varit framgångsrikt och våra kommuner tycker att det är bra, men nu finns det inget beslut om att det ska fortsätta. Den frågan är jätteviktig för oss.

Fler måste arbeta mer

I talet sa han också att heltid ska vara en norm. För Altinget utvecklar han resonemanget kring kompetensförsörjningen.

– Vi behöver göra många saker samtidigt. Heltidsfrågan är en sådan. Om vi kan få fler att arbeta lite längre så underlättar det väldigt mycket. Vi behöver vara attraktiva och locka till oss nya grupper. Sedan behöver staten svara upp och ha ett utbildningsystem som är anpassat.

Men söktrycket är ju inte huvudfrågan utan att få de som utbildar sig att stanna kvar Det är ju SKR:s medlemmar som ska lösa den knuten?

– Det handlar om villkoren och bra arbetsmiljö och att kunna växa i sitt yrke, men också om ett bra ledarskap. Så det är klart att vi måste göra vår del av den här utmaningen.

I ditt tal på scen sa du att du vill se mer av Pippi Långstrump inom SKR. Vad menar du med det?

– Ska vi ta oss an de här utmaningarna så behöver SKR som organisation spetsa sig. Vi behöver vara ett bättre stöd för kommuner och regioner i deras utvecklingsarbete och då behöver vi göra nya saker. Pippi sa att ”det har jag aldrig gjort så det kan jag säkert”. Vi behöver vara mer proaktiva och våga pröva.

(Faktum är att Pippi inte sa just så, men andemeningen i det välspridda ”citatet” är den samma. Kända men felaktiga citat. Red.anm.) 

Huvudmannaskap komplext

I vår kommer direktiven kring utredningen om för- och nackdelar med ett statligt huvudmannaskap för sjukvården och Anders Henriksson säger att det inte är någon hemlighet att SKR är nöjda med hur ansvarsfördelningen ser ut i dag och inte vill ha någon utredning.

– Vi har svårt att se att det är en bra idé att gå in i stora tunga utredningar om huvudmannaskapet. Utredningen kring skolan visade hur oerhört komplext det är och sjukvården kommer att vara ännu mer komplex. Men vi kommer att vara konstruktiva och spela in våra synpunkter så att det går i den riktning vi vill.

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna bildar gemensam opposition i SKR under namnet Borgerlig allians. 

Nämnda personer

Anders Henriksson

Ordförande (S) Sveriges kommuner och regioner

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00