Debatt

Nu stärker vi civilsamhällets engagemang

Flera organisationer har varnat för nya utmaningar inom civilsamhället. Därför satsar nu regeringen 20 miljoner kronor per år för att öka och underlätta engagemang. Det skriver socialminister Jakob Forssmed (KD). 

”Det nya stödet ska fördelas av MUCF. Många föreningar och organisationer upplever också en tyngre administrativ börda som tär på engagemanget”, skriver socialministern. 
”Det nya stödet ska fördelas av MUCF. Många föreningar och organisationer upplever också en tyngre administrativ börda som tär på engagemanget”, skriver socialministern. Foto: Samuel Steén/TT
Jakob Forssmed
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Flera organisationer inom civilsamhället uppger att det finns stora skillnader i kompetens, resurser och verktyg för att exempelvis möta människors förväntan på nya former för engagemang och nå nya målgrupper. Regeringen inför därför en ny satsning om 20 miljoner kronor per år för att öka och underlätta engagemanget inom det civila samhället.

Nya former av engagemang 

Många människor vill ha en uppgift inom föreningsliv eller ideella organisationer, men de har ingen naturlig kontakt in i sammanhanget. Med det här stödet vill vi öka möjligheterna för organisationer att nå nya målgrupper och skapa nya former för engagemang.

Det finns behov av att stärka civilsamhällets grundförutsättningar för organisering och delaktighet i ett samhällsliv i förändring.

Civilsamhället är viktigt i sig och det är här grunden läggs för demokrati, medmänsklighet och ett fungerande Sverige. Forskning visar att det ideella engagemanget är stabilt över tid men precis som i samhället i stort så har digitalisering och individualisering påverkat. Det finns behov av att stärka civilsamhällets grundförutsättningar för organisering och delaktighet i ett samhällsliv i förändring.

Etablera en ny funktion 

Det nya stödet ska fördelas av MUCF. Många föreningar och organisationer upplever också en tyngre administrativ börda som tär på engagemanget. Det är viktigt att arbeta för att lätta denna. Men samtidigt är det ofrånkomligen så att bestämmelser som till exempel syftar till att förhindra penningtvätt och brottslighet kan medföra nya regler och pålagor. Då är det viktigt att ideella föreningar och organisationer kan få hjälp och vägledning.

Därför ger regeringen också MUCF i uppdrag att etablera en funktion för att stödja civilsamhällesorganisationer som vill utveckla sin förmåga att hantera nödvändiga krav på administrativ kompetens, exempelvis vad gäller hantering av organisationens ekonomi och rättsliga frågor.

Viktiga grundförutsättningar 

Det behövs goda möjligheter för människor att engagera sig och det behövs goda förutsättningar för civilsamhället att verka. Nu satsar regeringen på civilsamhällets möjligheter att stärka sina grundförutsättningar och sin infrastruktur.

Engagemanget i civilsamhället berör på olika sätt stora delar av befolkningen. Detta engagemang har stor betydelse för människors hälsa, utveckling och behov av gemenskap. Fler kan bli del av den gemenskapen och fler kan få känna sig behövda. Därför är det viktigt att vi nu stärker civilsamhällets grundförutsättningar att verka, utvecklas och växa.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00