Nordiskt toppmöte för civilsamhället i höst

I november hålls för första gången ett toppmöte för civilsamhället i hela Norden.
Inför mötet har Centrum för frivilligt socialt arbete intervjuat åtta forskare om situationen för civilsamhällena i Nordens fem länder och tre självstyrande områden.

Placeholder image
Fem länder och tre självstyrande områden. I november hålls det första toppmötet för civilsamhällets organisationer från hela Norden. Foto: Naina Helén Jåma/TT

– Det är mer som förenar än som skiljer de nordiska civilsamhällena åt. Ändå har jag inte hört något om samarbete över gränserna. Med tanke på den stora utmaning som coronapandemin innebär, är det märkligt att man inte intresserar sig för hur den hanteras i de andra länderna, säger Laura Auken, chef över Centrum för frivilligt socialt arbete, till Altinget. 

Tillsammans med tankesmedjan Mandag Morgen står centret bakom ett kunskapsunderlag som ska användas vid toppmötet i samband med Nordiska rådets möte i Köpenhamn i början av november.