Debatt

L: Bannlys kulturrelativismen från departementen

Det är hundra år sedan liberala och socialdemokratiska feminister såg till att kvinnor fick rösträtt. Men många kvinnor i Sveriges utsatta områden exkluderas fortfarande från den höga standard på jämställdhet som är resultatet av över hundra års kamp. Det skriver Cecilia Elving, jämställdhetspolitisk talesperson Liberalerna.

”När regeringen nu slipper Miljöpartiet förväntar vi oss att kulturrelativismen bannlyses från departementen.”
”När regeringen nu slipper Miljöpartiet förväntar vi oss att kulturrelativismen bannlyses från departementen.”Foto: Sören Andersson/TT
Cecilia Elving
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Grattis Eva Nordmark (S) till din nya tjänst som jämställdhetsminister – ett av Sveriges viktigaste jobb. Med din roll kommer en hel del förväntningar. Från Liberalernas sida vill vi se krafttag för att stoppa mäns våld mot kvinnor, för att jämna ut skillnaderna i det jämställda ägandet och för en jämställd vård. Framför allt förväntar vi oss att du ska arbeta för att se till att jämställdheten i Sverige ska gälla alla, oavsett var de bor eller var de eller deras föräldrar är födda. Det borde vara självklart, men är inte det i dag.

Ohållbar situation i utsatta områden

De senaste årtiondenas kulturrelativism är ett enormt svek mot de flickor och kvinnor som kommit till Sverige för att kunna åtnjuta sina mänskliga fri- och rättigheter. 

Det är nu hundra år sedan liberala och socialdemokratiska feminister tillsammans såg till att kvinnor fick rösträtt. Men en stor grupp exkluderas från den höga standard på jämställdhet som är resultatet av över hundra års kamp. Många kvinnor i landets utsatta områden saknar utbildning, är hemmafruar och har dåliga kunskaper i svenska. Där de bor hörs förtryckande könsnormer av moralpoliser och extremister. Yrkesverksamma som arbetar med hedersutsatta beskriver en praxis inom socialtjänst och vård där man gör olika bedömningar av vad som är acceptabelt att utsätta en flicka eller kvinna för beroende på vilket ursprung familjen har.

Situationen är ohållbar, något behöver hända nu. Liberalerna föreslår därför:

  • Fler kvinnor i arbete.

Pengar i plånboken ger frihet och utrikes födda kvinnor är den grupp som står längst från arbetsmarknaden. Med din bakgrund och dina dubbla roller som arbetsmarknadsminister och jämställdhetsminister förstår du de här frågorna och våra förväntningar på dig är höga. Vi ser att nyanlända kvinnor registreras senare hos Arbetsförmedlingen och påbörjar SFI senare än män. Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och Försäkringskassan måste genast få ett tydligt uppdrag att inte diskriminera kvinnor i etableringsprocessen och satsningar måste göras för att fler ska lära sig svenska.

En nyckel till fler kvinnor i arbete är familjepolitiken. Pappamånader, denna centrala liberala jämställdhetsreform, måste gälla även nyanlända som inte tjänat in sjukpenninggrundande inkomst.

  • Trygga boendemiljöer.

Vi kan aldrig acceptera att det finns stadsdelar där flickor och kvinnors rörelsefrihet kringskärs av otrygghet och självutnämnda moralpoliser. Vi behöver fler poliser och socialtjänsten måste få större möjligheter att agera för att rädda unga på väg in i kriminalitet. Vi föreslår också ett riktat stöd till förortens feministiska krafter och hårda krav för att bidrag aldrig ska gå till organisationer som motarbetar demokrati och jämställdhet.

  • Bekämpa hederskulturen.

Tack vare Liberalerna har det skett historiskt stora insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck den här mandatperioden. Men vi är inte nöjda. Vi vill bland annat se rätt till målsägarbiträde för hedersrelaterade brott, att hedersproblematik ingår i grundutbildningen för åklagare och särskilda polisenheter för hedersbrott. Vi vill göra en nationell kartläggning av könsstympning, utreda förbud mot kusingiften och se ett nationellt kompetenslyft kring hedersproblematik för alla som möter barn och unga i sin profession.

Ett svek mot flickor och kvinnor

De senaste årtiondenas kulturrelativism är ett enormt svek mot de flickor och kvinnor som kommit till Sverige för att kunna åtnjuta sina mänskliga fri- och rättigheter. När regeringen nu slipper Miljöpartiet förväntar vi oss att kulturrelativismen bannlyses från departementen. Vi kan aldrig acceptera att flickor och kvinnors rättigheter mäts efter olika måttstock beroende på var de bor eller var de eller deras föräldrar kommer ifrån. I Sverige måste jämställdheten gälla alla.

Nämnda personer

Eva Nordmark

Senior rådgivare Rud Pedersen Public Affairs, Styrelseordförande Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
Studier i statskunskap och nationalekonomi (Luleå tekniska uni., 1994)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024