Debatt

Judiskt liv i Stockholm får inte upphöra efter 250 år

Den här veckan uppmärksammas Förintelsens minnesdag. Samtidigt bevittnar vi en våg av antisemitism i landet. Det är vår gemensamma skyldighet att se till att judar känner sig trygga och kan uttrycka sin identitet. Det skriver Christofer Fjellner och Andrea Hedin, oppositionsborgarråd (M) i Stockholm.

Rätten att ge uttryck för sin tro, sin identitet och sin kultur är en grundläggande del i vårt samhälle. Tyvärr kan vi konstatera att rättigheterna nu är satta på undantag för Sveriges judiska minoritet, skriver debattörerna.
Rätten att ge uttryck för sin tro, sin identitet och sin kultur är en grundläggande del i vårt samhälle. Tyvärr kan vi konstatera att rättigheterna nu är satta på undantag för Sveriges judiska minoritet, skriver debattörerna.Foto: Liselotte van der Meijs/TT/Montage
Christofer Fjellner
Andrea Hedin
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Öppenheten i samhället får aldrig tas för given. Rätten att ge uttryck för sin tro, sin identitet och sin kultur är en grundläggande del i vårt samhälle. Tyvärr kan vi konstatera att rättigheterna nu är satta på undantag för Sveriges judiska minoritet.

Ett civiliserat samhälle måste bemöta och bekämpa antisemitismen med full kraft

Höger- och vänsterextremister har länge hotat judar. Nu ökar antisemitismen från personer med rötter i Mellanöstern i spåren av Hamas terrorattacker 7 oktober. Dessvärre behöver budskapet ”aldrig igen är nu” framföras allt oftare. Ett civiliserat samhälle måste bemöta och bekämpa antisemitismen med full kraft.

Det räcker inte att bara minnas Förintelsen

För att judar ska känna sig hemma i Sverige är angeläget att också uppmärksamma och skapa förståelse för judiskt liv och judisk kultur. Det räcker det inte att bara bemöta antisemitismen och minnas Förintelsen. Nästa år är det 250 år sedan judiskt liv etablerades i landet. När antisemitistiska ramsor skanderas på våra gator måste vi säkerställa att judiskt liv kan utvecklas i minst 250 år till.

Regeringen prioriterar arbetet mot antisemitismen, genom säkerhetshöjande åtgärder, uppmärksamma judisk kultur och stärka utbildningsinsatserna om den judiska minoriteten. Men vi har alla ett ansvar att motverka antisemitismen. Socialdemokraterna som styr i Stockholm behöver göra mer. Moderaterna föreslår fler saker för att öka tryggheten för judar och uppmärksamma judiskt liv i huvudstaden.

  1. Förbättra tryggheten på viktiga judiska platser. Stockholms stad bör avsätta pengar för att se till att tryggheten på platser och institutioner som är av särskild vikt för judar och det judiska livet i Stockholm förbättras, som synagogan och judiska skolor. Det kan handla om att placera ut ordningsvakter, installera trygghetskameror eller förbättra den fysiska tryggheten på platsen. Pengar kan tas från stadens medelsreserv.
  2. Inför ett säkerhetbidrag till judiska församlingen. Eftersom den judiska minoriteten är särdeles utsatt bör Stockholms stad bör införa ett särskilt verksamhetsbidrag för judiska församlingen i Stockholm som syftar till att ge förutsättningar för ett långsiktigt säkerhetsarbete för församlingen.
  3. Fira 250 år av judiskt liv i hela Stockholm. Stockholm stad ska vara en aktiv part i förberedelserna och genomförandet av firandet av 250 år av judiskt liv i Sverige nästa år. Firandet ska ske på flera geografiska platser i staden.
  4. Utbildning i Stockholms skolor. Stockholms stad ska tillsammans med trossamfund och civilsamhälle utforma ett stöd till pedagogisk verksamhet att uppmärksamma 250 år av judiskt liv i Stockholm.

Stockholm måste göra mer

När Socialdemokraterna tog över styret i Stockholms stad 2022 strök man ordet antisemitism helt i budgeten. Nu har man kommit på bättre tankar och åtgärdat det. Men Stockholm behöver göra mer. Som Sveriges huvudstad har vi ett särskilt ansvar att bekämpa intoleransen och hatet. Stockholm får aldrig som Malmö bli en stad som judar flyttar ifrån.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00