Intern S-grupp självkritisk: ”Föreningssverige har satts under press”

Partiet har haft en övertro på de generella välfärdssystemen i arbetet mot gängkriminaliteten och Magdalena Anderssons vallöfte gick inte hem bland ungdomarna. Det är några av slutsatserna när Socialdemokraternas interna arbetsgrupper presenterar de analyser som ska ligga till grund för partiets nya politik.

”Det är helt uppenbart att Sverige, men faktiskt också vi socialdemokrater behöver göra mer och säkerligen annorlunda”, säger Tobias Baudin vid en pressträff.
”Det är helt uppenbart att Sverige, men faktiskt också vi socialdemokrater behöver göra mer och säkerligen annorlunda”, säger Tobias Baudin vid en pressträff.Foto: Henrik Montgomery/TT
Miranda OlssonAnders Gustafsson

Elva arbetsgrupper jobbar sedan i våras för att utforma Socialdemokraternas politik och riktning framöver. När fyra av grupperna nu presenterar sina analyser av samhällsproblemen och partiets ställning är det mot bakgrund av vad partisekreterare Tobias Baudin kallar en tuffare verklighet. 

– Det är helt uppenbart att Sverige, men faktiskt också vi socialdemokrater behöver göra mer och säkerligen annorlunda, säger han vid en pressträff.

Riksdagledamoten Mattias Vepsä håller i den grupp som tittar på utmaningar inom kultur, idrott och fritid.

– Föreningssverige har satts under press med kortsiktighet, projektstyrning och pinnjakt. Vi ser allt bra som görs men menar att föreningarna inte har rätt förutsättningar. Vi vill vända den trenden, säger han till Altinget.

Han nämner mer av långsiktighet och tillit i dialogen som exempel på vad rätt förutsättningar kan vara. 

Här finns väl en motsättning mellan å ena sidan behovet av långsiktighet för civilsamhället, å andra sidan kampen mot brottslighet, som kräver hårdare kontroller?

– Man ska inte blunda för att också föreningar utsätts för påverkan från kriminalitet. Då menar jag att polisen behöver ha de resurser som krävs för att komma åt det, och att vi ser till så att vi tar ett gemensamt tag med hela civilsamhället och skapar bättre villkor för ledare, för fler föräldrar att kunna vara en del av den här verksamheten, säger Mattias Vepsä.

Självkritik

Riksdagsledamoten Teresa Carvalho leder partiets arbete för att möta gängkriminaliteten och nyrekryteringen och menar att det finns anledning till självkritik. Den generella välfärden med en jämlik skola är enligt Carvalho ett av de viktigaste brottsförebyggande verktygen, men hon konstaterar samtidigt att det tar tid.

– Vårt parti har haft en övertro på vad de generella (välfärds)systemen kan göra för att motverka specifika brottsproblem. Således har vi ägnat oss för lite åt att utveckla en mer träffsäker politik för att motverka just gängkriminaliteten, säger hon.

”För milda straff”

Som orsak till gängkriminalitetens utveckling pekar Carvalho bland annat på en för stor invandring, för dåligt fungerande integration och en otillräcklig förmåga att vidta åtgärder i tid. Socialdemokraterna har släpat efter när det gäller utökade polisiära befogenheter och straffskärpningar, anser Carvalho.

– Unga grova brottslingar har fått för milda straff och påföljderna för vapenbrott har inte skärpts tillräckligt i takt med våldsutvecklingen, säger hon och pekar på att skarpa åtgärder hade behövts redan för tio år sedan.

– Men i stället tilläts snöbollen att hamna i rullning och här står vi nu i dag med en situation som inte fullt ut låter sig tuktas med gårdagens metoder. {{quote:12871:r}}

Kritiserar valbudskap

Även Amalia Rud Pedersen, som valdes in i riksdagen förra året, kritiserar partiet. Socialdemokraterna gjorde återigen ett svagt val bland förstagångsväljarna 2022, och enligt Rud Pedersen missar partiet att ta ungas syn på samhället i beaktning. Hon är även kritisk till det budskap partiet drev i förra valrörelsen.

– Unga letar efter konkreta förslag som ökar tryggheten i vardagen och har svårt att relatera till förslag som att ”Ta tillbaka kontrollen över välfärden”, för man har aldrig upplevt någon kontroll, säger hon.

– Man upplever inte att samhället har blivit bättre och därför så misstror man också gemensamma lösningar från politikens sida. 

Rud Pedersen leder gruppen ”En ung generation med framtidstro” och pekar också på skolans misslyckande och vad hon kallar utvecklingen av en tjejskola. 

– I en skola som har blivit mer anpassad efter studievana tjejer så hamnar killarna efter redan från första uppropet, säger hon.

– Som konsekvens kan vi i dag se unga killar som väljer gängen i stället för skolbänken.

Ny S-politik

Partisekreterare Tobias Baudin kallar Socialdemokraterna ”självkritiska som parti”.

– Men sanningen är att ingen regering de senaste decennierna har kunnat ta sig an de här samhällsproblemen, säger partisekreterare Tobias Baudin.

Nu tror han att partiet kan komma att ompröva vissa beslut. Analyserna som presenterats ska landa i ny socialdemokratisk politik.

– Det arbetsgrupperna nu gör är att de går vidare med att ta fram politiska förslag och reformer som tar sig an de här samhällsproblemen som de lyft upp i de här uppdaterade samhällsanalyserna, säger Baudin.

Vid pressträffen presenterade även arbetsgrupperna för ökad samhällsgemenskap genom ett gemensamt språk respektive genom kultur, idrott och fritid sina analyser. 

Nämnda personer

Teresa Carvalho

Riksdagsledamot (S), vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet, ledamot i partistyrelsen
Pol.mag i statsvetenskap (Linköpings uni. 2009)

Mattias Vepsä

Riksdagsledamot (S)

Lawen Redar

Riksdagsledamot (S), ledamot i partistyrelsen
Jur. kand (Stockholms uni., 2017)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00