Om  
Annica Wallenborg Flynn

Hon blir ny verksamhetschef för OFI

Annica Wallenborg Flynn har rekryterats till ny verksamhetschef för Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI).

Ditte Roslund

Annica Wallenborg Flynn kommer närmast från Åsö Vuxengymnasium där hon varit rektor. Tidigare har hon bland annat varit rektor på Alma folkhögskola och Bollnäs folkhögskola. Förutom en utbildning som folkhögskollärare har hon läst en rektorsutbildning och en kandidatutbildning i företagsekonomi. 

Som verksamhetschef för OFI ska Wallenborg Flynn företräda Sveriges 42 offentligägda folkhögskolor. Fokus kommer bland annat att ligga på organisationens påverkansarbete.

– Utmaningarna är många. Det är valår i år så nu behöver vi gemensamt mobilisera oss och på ett tydligt sätt kommunicera till politiker och beslutsfattare hur oerhört viktig folkhögskolornas verksamhet är när det gäller kompetensförsörjning, demokratifrågor och utanförskap, säger Annica Wallenborg Flynn. 

Wallenborg Flynn tillträder sin nya tjänst den 15 februari.

Nämnda personer

Annica Wallenborg Flynn

Verksamhetschef Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation
Ekon. kand i företagsekonomi och rektorsutbildning (Uppsala uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00