Han vill att Skatterättsnämnden ger förhandsbesked om internmomsen

Studieförbundet vuxenskolan (SV), Studieförbunden och Riksidrottsförbundet vill ha ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden för att se om de nya reglerna för internmoms gör någon skillnad. ”Vi vill så långt det är möjligt få praxis klargjord”, säger Johan Fyrberg, förbundschef på Studieförbundet vuxenskolan.

”Vi upplever läget som osäkert”, säger Johan Fyrberg.<br><br><br>
”Vi upplever läget som osäkert”, säger Johan Fyrberg.


Foto: Ola Hedin
Anders Gustafsson

– Vi inom Studieförbundet vuxenskolan betalar cirka fyra miljoner i internmoms varje år, pengar som i stället skulle kunna gå till arbete för människor med funktionsnedsättning, äldre, landsbygdsutveckling integration eller insatser för det bredare föreningslivet, säger Johan Fyrberg.

Ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden är inte något definitivt besked. Men det skulle ge en fingervisning, vilket är vad de efterfrågar.

Det var den 1 juli som den nya momslagen (NML) trädde i kraft, som riksdagen klubbade den 20 april. En del av NML gällde den så kallade internmomsen. Det är den moms som ideella organisationer måste betala om de säljer tjänster inom en organisation som består av flera juridiska personer.

Altinget logoCivilsamhälle
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget civilsamhälle får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00