Debatt

Gör det enklare och mer attraktivt för fler att bli styrelseledamöter

Att bolag får till ett bra styrelsearbete berör alla. Bra styrelser leder till mer konkurrensstarka bolag, ökad lönsamhet, fler arbetstillfällen och mer intäkter till välfärden. Det skriver företrädare för Styrelseakademien Västsverige.

 Det finns gott om forskning som visar att det är önskvärt med mer mångfald och jämställdhet i styrelserummen, skriver debattörerna.
 Det finns gott om forskning som visar att det är önskvärt med mer mångfald och jämställdhet i styrelserummen, skriver debattörerna.Foto: Isabell Höjman/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Sophia Johansson
Styrelseledamot Styrelseakademien Västsverige
Maria Källsson
Vice ordförande Styrelseakademien Västsverige
Hans Bergenheim
Ordförande Styrelseakademien Västsverige
Jan Lindblom
Vd Styrelseakademien Västsverige

Nyligen kritiserade företagsledaren och entreprenören Gunilla von Platen investmentbanken Carnegies nya styrelseutbildning för kvinnor. Hon avfärdade utbildningen som ”trams”. ”Jag skulle hellre se att vi utbildar män i varför styrelserna ska ha 50 procent kvinnor”, sade von Platen.

Jämställdhet ökar lönsamheten

För 15 år sedan lanserade dåvarande näringsministern Maud Olofsson (C) ett nationellt styrelseprogrammet för kvinnor – Styrelsekraft. Det var ett svar på manliga ägare som sade att de gärna hade haft fler kvinnor i styrelsen – om det hade funnits några tillräckligt kompetenta. Dessa män har försvunnit, tystnat eller blivit klokare.

Olofsson och von Platen närmar sig frågan på olika sätt men vill se samma utfall, det vill säga mer mångfald och jämställdhet i styrelserummen. Det finns gott om forskning som visar att det är ett önskvärt mål. I alla fall om man vill öka bolagets lönsamhet och långsiktiga värdeutveckling, vilket är alla ägares ambition. Och det är ägarnas sak och ansvar att utse styrelse.

Debatten om styrelsearbete och styrkan i mångfald missar dock det viktigaste. Det är viktigt att de som vill har rätt kompetens. Men lika viktigt är det att de som har rätt kompetens faktiskt vill.

Hög kunskapsnivå krävs

Styrelsearbete förpliktigar och ställer höga krav på regelefterlevnad och kunskapsnivå. Vi som arbetar i styrelser och med att utbilda människor i generellt styrelsearbete vet att våra utbildningar ger en värdefull kunskapsbas. Att utbilda såväl kvinnor som män är något som behövs. Men lika angeläget som det är att att säkra att de som vill har kompetens – lika viktigt är det att de som har kompetens vill delta i styrelsearbete. Det senare är något vi som intresseförening saknar i debatten.

Hur ska vi få fler att vilja arbeta i styrelser? Vad är det som behövs för att fler duktiga människor – oavsett kön – ska ges möjlighet och incitament att ta sig an styrelsearbete?

Styrelsearbete förpliktigar och ställer höga krav på regelefterlevnad och kunskapsnivå.

Det finns alltför många exempel som visar på att styrelserekrytering har blivit svårare på grund av skatteregler, ökad risk och exponering. En undersökning från Företagarna 2022 visar att ägare till små och medelstora bolag har svårare att rekrytera erfarna styrelsearbete.

Nuvarande regler för beskattning av styrelsearvoden har minskat styrelsearbetets attraktivitet. Det beror till stor del på att den skattemässiga ordningen för styrelsearbete ändrades 2017. Sedan dess har det blivit vanligare med rådgivare i stället för ansvarstagande styrelser.

Låt styrelsearbetare fakturera

Om det fattades ett politiskt beslut som säkerställde att styrelsearbetare återigen kunde fakturera sitt arvode, som vilken expertkår som helst, skulle det bidra till en professionalisering. Då skulle fler ta på sig ansvaret som styrelsearbetare.

Men det handlar också om att öka kunskapen om vad styrelsearbete går ut på. Som ideell förening för styrelsearbetare i Västsverige har vi stöttat 70 bolagsstyrelser till offentligt ägda bolag med styrelseutbildning. Runt omkring i Sverige har våra systerföreningar gjort en liknande insats.

Det finns många bra exempel där ägarna har tagit ansvar för att bredda och öka kunskapen inom styrelserna. Det gäller bland annat kommunalt ägda bolag. Där har politiken tagit ett stort ansvar som många privata företag kan inspireras av.

Som styrelsearbetare, och som intresseförening för styrelser och ägare som är engagerade i att utbilda människor i styrelsearbete, uppmuntrar vi alla debattörer att slå ett slag för ökad kompetens och mångfald. Men för att nå gemensamma framgångar får vi inte tro att det räcker.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00