Debatt

Fyra riksdagsledamöter: Därför behövs svensk närvaro i Latinamerikas konfliktområden

Under en dryga vecka i Latinamerika träffade vi företrädare för civilsamhället och politiken. Överallt uttrycktes ett stort erkännande för den roll som Sverige spelar genom sitt fredsskapande arbete i regionen, skriver riksdagsledamöterna Gudrun Brunegård (KD), John E Weinerhall (M), Janine Alm Ericson (MP) och Mathias Tegnér (S).

De fyra debattörerna på plats i Latinamerika.
De fyra debattörerna på plats i Latinamerika.
Gudrun Brunegård
Janine Alm Ericson
Mathias Tegnér
John Weinerhall
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sverige har i decennier stött fredsarbetet i en rad konfliktfyllda områden i vår värld, inte minst i Latinamerika. Under riksdagens plenifria vecka nyligen tog vi, fyra ledamöter från fyra olika partier, två från regeringspartierna och två från oppositionen, tillfället i akt att titta närmare på det svenska biståndet till Colombia och Guatemala.

FN bidrog med helikopter

Det var Act Svenska Kyrkan som inbjöd till resan, men fler organisationer medverkade, som Diakonia, kooperationens We Effect, Kristna Freds och Ankarstiftelsen. Just det faktum att vi reste tillsammans från majoritet och opposition väckte viss uppmärksamhet. Förhoppningsvis kan vi vara ett föredöme i dessa länder, där politiska motsättningar under många decennier medfört väpnade konflikter. Under den dryga veckan träffade vi både civilsamhälle och politiska företrädare, såväl parlamentariker som de båda ländernas utrikesministrar. Överallt uttrycktes stort erkännande för den roll Sverige spelar genom sitt fredsskapande arbete, inte minst i Colombia.

Trots fredsavtalet 2016, då Farc-gerillan lade ned sina vapen, kan det fortfarande kan vara oroligt i vissa områden. Därför hade arrangörerna tät kontakt med FN:s säkerhetstjänst och beredskap för att kasta om planeringen om läget skulle förändras. Under några dagar besökte vi Arauca-regionen på gränsen till Venezuela, i skärningspunkten mellan smugglingsrutter för kokain, flyktingströmmar från det politiska förtryckets och hyperinflationens Venezuela, och där olika väpnade grupper står i konflikt med både varandra och regeringen, i kampen om kontroll över de rika oljefälten i området.

Av säkerhetsskäl ställde FN upp med helikopter, för att ta oss till några platser längs gränsen. Bland annat besökte vi ett läger där tidigare soldater från Farc-gerillan efter tjugo år med vapen i djungeln nu har bildat familj och håller på att bygga upp en normal, civil tillvaro. Det var glädjande att se hur de utvecklade entreprenörskap, med jordbruk, mejeriproduktion, skotillverkning med mera, för att bli självförsörjande. De var tydliga med att fred är den enda vägen framåt.

Men det finns andra väpnade grupper i området, bland annat från ELN-gerillan, som vandrar över gränsen och ställer till med oreda. Dagen efter vårt besök mördades en avmilitariserad före detta gerillasoldat i en grannby.

Omfattande korruption i Guatemala

Även civilbefolkningen kommer i kläm, i motsättningar om rätten till marken i områden där det kan finnas olja eller andra naturresurser. Vi träffade bönder och urbefolkning som trängts undan från sina egendomar utan ersättning. De som står upp för sina mänskliga och medborgerliga rättigheter och för miljön gör det med fara för livet.

Sveriges ambassader i dessa länder spelar en viktig roll som en trygg plats för människor som lever under dödshot på grund av sin kamp mot korruption och krympande mänskliga rättigheter.

I Guatemala krymper det demokratiska utrymmet. Korruptionen är omfattande och rättsstatens principer om oberoende rättssystem är satta ur spel. Olika typer av attacker sker gentemot dem som försvarar mänskliga rättigheter och agerar för anti-korruptionsarbete, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet.

Ursprungsbefolkningen, mayafolket och andra folkgrupper, utgör majoritet av landets befolkning. De utsätts för systematisk diskriminering och kränkningar av deras mänskliga och folkrättsliga rättigheter. Exempelvis är inte skolväsendet utbyggt i de områden där många av dem bor. Många byar saknar skola och arbetstillfällen, vilket gör att en stor del av den lågutbildade befolkningen tvingas bege sig till USA för att överleva, ofta som svart arbetskraft. De inkomster migrantarbetare skickar hem till sina familjer, remitteringar, utgör en långt större andel av landets BNI än skatteintäkterna.

Våra ambassader gör skillnad

Vi träffade ett kooperativ där We Effect stöttar urbefolkningens kaffeodlingar. Nu inte bara säljer man råvaran utan har vidareutvecklat produkter med så hög kvalitet att man nu kan sälja på export. På så sätt ökar möjligheten att försörja familjen utan att behöva söka sig ut på farliga vägar som illegal migrantarbetare i USA.

Sveriges ambassader i dessa länder spelar en viktig roll som en trygg plats för människor som lever under dödshot på grund av sin kamp mot korruption och krympande mänskliga rättigheter. Aktiv svensk närvaro gynnar inte bara arbetet för fred och rättvisa lokalt. Den bidrar också till att minska drogkartellernas inflytande och det flöde av droger, som omsider letar sig fram till våra breddgrader och göder den organiserade brottsligheten och gängkriminaliteten här i Sverige.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00