Folkbildningsrådet föreslår nytt system för statsbidrag

Mindre av bakåtblickande kvantitativa utvärderingar. Mer av framåtriktade kvalitativa bedömningar. Så vill Folkbildningsrådet ändra kriterierna för fördelningen av statsbidrag. ”Fördelningssystemet är vårt viktigaste instrument för att säkerställa att det blir bra folkbildning, så det här är en viktig reform”, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

I juni tillsatte dåvarande utbildningsminister Anna Ekström (S) Christer Nylander (L) som folkbildningsutredare. Han ska lämna sitt slutbetänkande 2024, men redan nu föreslår Folkbildningsrådet en ny modell för hur de ska bedöma bidrag till folkbildning framöver.  
I juni tillsatte dåvarande utbildningsminister Anna Ekström (S) Christer Nylander (L) som folkbildningsutredare. Han ska lämna sitt slutbetänkande 2024, men redan nu föreslår Folkbildningsrådet en ny modell för hur de ska bedöma bidrag till folkbildning framöver.  Foto: Anders Gustafsson
Anders Gustafsson

Hittills har Folkbildningsrådet främst låtit studieförbundens tidigare verksamhet ligga till grund för storleken på statsbidragen. Nu vill de i stället göra en kvalitetsbedömning av den planerade verksamheten och låta den

Altinget logoCivilsamhälle
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget civilsamhälle får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00