Debatt

Du urholkar civilsamhället, beslut efter beslut, Ulf Kristersson

Vi har kämpat hårt för vår demokrati i Sverige, och civilsamhället är en garant för dess fortsatta överlevnad. Nu urholkar regeringen, med Ulf Kristersson i spetsen, civilsamhällets resurser. Det är dags att tänka om, skriver representanter för en bred uppslutning av aktörer inför Moderaternas Sverigemöte. 

En snötäckt Moder Svea över riksdagshuset i Stockholm. 
En snötäckt Moder Svea över riksdagshuset i Stockholm. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

För den som värnar demokratin är ett kraftfullt civilsamhälle lika viktigt som mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, fri kultur och fria medier. Nu monterar regeringen ner det föreningsliv som var med och byggde Sverige. Det sker genom en utfasning av folkrörelsebiståndet, omfattande nedskärningar av folkbildningen, indraget stöd till freds- och etniska organisationer. Med mera.

Altingets gratis nyhetsbrev

I praktiken begränsas civilsamhället 

I regeringens retorik är civilsamhället ”en omistlig förutsättning för ett levande demokratiskt samhälle.” Men i praktiken tas beslut efter beslut som begränsar vår roll.

Och för att snabbt driva igenom de omfattande förändringarna struntar regeringen i förvaltningspraxis. Statliga utredningar görs på allt kortare tid. Myndigheter får omfattande utredningsuppdrag som ska genomföras på några få månader. Överenskomna dialogprocesser ignoreras och färre organisationer står med på remisslistorna. Om det ens blir några remissrundor.

Nu sägs 2 000 avtal upp med lokala organisationer i världens fattigaste länder. Regeringen menar att förmedlingen kan göras mer kostnadseffektiv. 

Tydligast visar sig paradigmskiftet inom biståndspolitiken. Regeringen har gett Sida i uppdrag att se över hur myndighetens roll i folkrörelsebiståndet kan öka.

Folkrörelsebiståndet har i decennier engagerat det breda civilsamhället, med trossamfundens församlingsmedlemmar, lokala föreningar, fackförbund och rättighetsorganisationer, genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra länder. Nu sägs 2 000 avtal upp med lokala organisationer i världens fattigaste länder. Regeringen menar att förmedlingen kan göras mer kostnadseffektiv. Som att partnerskapen med det lokala civilsamhället bara skulle vara onödiga transaktionsled, när en stor del av biståndets legitimitet ligger i just den förankringen.

Urholkas beslut efter beslut 

Fakta

Noura Berrouba
Ordförande, LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer

Susanna Gideonsson
Ordförande, LO

Hannah Kroksson
Ordförande, Forum

Petra Tötterman Andorff
Ordförande, Concord Sverige

Charlotte Rydh
Generalsekreterare, Giva Sverige

David Samuelsson
Ordförande, Civos

Petter Skogar
Vd, Fremia

Anna Stenvinkel
Generalsekreterare, Forumciv

Therese Svanström
Ordförande, TCO

Ett starkt civilsamhälle är kännetecknande för Sverige. Det är en kraft som på ett tydligt sätt har bidragit till vårt välstånd och till att vi rankas i toppen av världens länder när det gäller yttrandefrihet, transparens, tillit, frihet från korruption och välfärd.

En stor del av den samhällsservice som vi i dag tar för given har startats genom initiativ från medborgarna och tagit form inom civilsamhället: folktandvården, allmän förskola, mödra- och barnavårdscentraler. Otaliga insatser för funktionsnedsatta, barn och äldre har kommit i gång med stöd från Allmänna arvsfonden. Listan är lång.

Inom civilsamhällets organisationer finns närheten till människor i utsatthet, och en beredskap att agera närhelst och varhelst behov uppstår. Civilsamhället är också en demokratiskola och en röstbärare, som sprider kunskap om fri- och rättigheter och granskar makten. Nu urholkas allt detta – regeringsbeslut efter regeringsbeslut.

Sverige kan bättre, Ulf Kristersson 

Vi vänder oss därför till dig Ulf Kristersson. Som statsminister leder du en regering som begränsar civilsamhällets möjligheter att verka. Vi ber dig om följande:

  • Undvik förhastade beslut. Sverige har en stolt förvaltningstradition där förändringar utreds och debatteras innan de genomförs. Håll fast vid det. Det ökar kvaliteten i besluten och underlättar genomförandet.
  • Håll dialogen levande. Inom flera politikområden finns överenskommelser för hur dialogen med civilsamhället ska gå till. Fortsätt med dessa, inte minst de gemensamma åtagandena som finns på biståndsområdet.
  • Gör verklighet av retoriken. Om ni menar allvar med att civilsamhället är en viktig aktör, måste vi få rimliga förutsättningar att verka. I Sverige och i världen.

Demokratin och det fria samhället får aldrig tas för givna, inte heller i Sverige. Urholka inte de rättigheter och den demokrati som vi kämpat så hårt för. Sverige kan bättre!


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00