Debatt

Det nordiska samarbetet ska firas men bör vitaliseras

Nordiska rådet fyller 70 år i dag. Nu gäller det för gemenskapen att visa sig relevant för en yngre generation och ta tag i framtidsutmaningar som klimatfrågan och säkerhetshot. Det skriver Josefin Carlring, generalsekreterare för Föreningen Norden.

”En tredjedel av Sveriges befolkning har någon slags nära relation till ett annat nordiskt land, genom den egna uppväxten eller andra familjeband.”
”En tredjedel av Sveriges befolkning har någon slags nära relation till ett annat nordiskt land, genom den egna uppväxten eller andra familjeband.”Foto: Magnus Sandberg/Johan Nilsson/TT
Josefin Carlring
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Kära jubilar,

I dag på Nordens dag vill vi gärna sätta ljuset på den nordiska samhörigheten och samarbetet. Men vi vill också vända oss direkt till dig och uttala ett varmt grattis. I år är det ju 70 år sedan du, Nordiska rådet, bildades och det nordiska samarbetet tog fastare former.

Fredsskapande syfte

Det var då Norges statsminister Einar Gerhardsen sa, att det var ”för väl att vi fått ett forum där vi kan mötas, så att Nordens statsministrar slipper resa till stora begravningar för att råkas.” Bakom skämtet låg en uppriktig längtan efter att bryta krigstidens isolering och bli bättre på att använda gemensamma krafter för att bygga samhället.

Svaret blev Nordiska rådet, samarbetsorganet mellan parlamenten i de fem nordiska länderna och de tre självstyrande områdena (Grönland, Åland och Färöarna). Här möts folkvalda för att ta initiativ till samarbete i frågor där det finns gemensamma intressen.

”Ålder är ingen ursäkt”

Vi är kanske inga talare, men det är å andra sidan du. Kanske blir det ibland lite för mycket av tal och visioner till och med, och för lite verkstad. Till syvende og sidst blev du till för att lösa människors praktiska problem – till exempel att det skulle fungera att bo i en gränsregion, där livet alltid levts kors och tvärs över gränsen.

Faktum är att Föreningen Nordens Nils Herlitz, som var med och grundade dig, betonade att om du inte löste människors praktiska problem så hade du inget existensberättigande. ”Rådet bör ej öda sin kraft på dimmiga framtidsönskemål”, skrev Herlitz i Svensk Tidskrift året efter bildandet. Nordiska rådet skulle inte bli någon ny punschskandinavism.

Så akta dig för att bli stillasittande. Ålder är ingen ursäkt för att luta sig tillbaka och gotta sig över vad man åstadkommit. De kommande åren måste du i stället vara mer aktiv än på länge, om vi ska kunna lösa våra gemensamma framtidsutmaningar. Det går, tro oss – vi är själva en bit över 100 år och har uppdaterat våra arbetssätt för gränsöverskridande samarbeten och mellanfolkliga möten.

Gränsöverskridande influenser

En av de bra sakerna med dig är att du aldrig har varit självgod. Norden har varit ett ställe där utlandet börjar – inte slutar.

Men förlåt – det här är ju ändå en födelsedag och en hyllning är på sin plats. Du har betytt väldigt mycket för vanliga människor, mer än vad många kanske tänker på. Det har länge varit enkelt att resa och arbeta i Norden. Våra lagar och regler liknar varandra och det bedrivs ett omfattande gemensamt arbete för att lösa de stora samhällsutmaningarna, inte minst i klimatfrågan.

Genom mängder av initiativ på kulturområdet har många svenskar fått upp ögonen för de andra ländernas litteratur, film, teater och konst. Det nordiska försvarssamarbetet bidrar till vår gemensamma trygghet.
En tredjedel av Sveriges befolkning har någon slags nära relation till ett annat nordiskt land, genom den egna uppväxten eller andra familjeband. Du har genom att öppna gränserna till och med skyndat på bildandet av sådana släktband. Du är en riktig matchmaker.

Sjunkande tillit

Men vi kan inte bara prata om det som varit. Som 70-åring är det lätt att bli nostalgisk och tillbakablickande. Det kan inte Nordiska rådet bli. Relevansen ligger aldrig i vad du gjort, utan vad du gör och vilken roll du tar i framtiden. I dag är det lätt att se att coronapandemin och gränsstängningarna har minskat tilliten inom Norden. Vår egen opinionsundersökning från 2020 visar att unga inte värdesätter nordiskt samarbete lika högt som tidigare generationer.

Det nordiska samarbetet behöver helt enkelt vitaliseras, och där har du en central roll. Och det finns en hel del andra stora framtidsutmaningar att ta tag i. Vi behöver stärka de demokratiska värderingarna. Vi behöver lösa klimatutmaningen. Vi behöver bli bättre på samarbete mot säkerhetshot och kriminalitet. Vi behöver satsa på social hållbarhet. Så några stelnade leder eller nedsatt syn har vi inte råd med.

En av de bra sakerna med dig är att du aldrig har varit självgod. Norden har varit ett ställe där utlandet börjar – inte slutar. Du tar internationellt ansvar och vänder dig utåt. Du bryr dig om många fler än dem i den innersta kretsen, när du till exempel bekämpar människohandel eller skyddar miljön i Östersjön och det arktiska området. Låt det fortsätta så.

Tidlös vision

Och akta dig för att fastna i mötesrum, plenisalar och korridorer! I dag är avståndet mellan dig och medborgarna alltför långt. Det nordiska samarbetets mest värdefulla tillgång är att det vuxit fram underifrån, och visionen om ett tätare integrerat Norden har ett starkt folkligt stöd. Om den ska ha det även i framtiden måste fler människor inkluderas, känna delaktighet och ha möjlighet att bidra med sina egna idéer. Vi tror faktiskt att det är receptet för att kunna leva många, många år till. 70 är ingen ålder, och inte 80 eller 90 eller 100 heller – samarbete blir aldrig gammalt.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00