Debatt

Det handlar om ekonomin, von der Leyen

Om Europa ska vara en geopolitisk kraft med förmåga att värna europeisk säkerhet och stabilitet samtidigt som vi globalt kan hävda en internationell rättsordning baserad på mänskliga fri- och rättigheter så måste vi sträva efter ett ekonomiskt ledarskap, skriver Gunnar Hökmark.

Vi måste bryta det senaste decenniets ekonomiska stagnation, skriver Gunnar Hökmark inför det årliga State of the union-talet av Ursula von der Leyen.
Vi måste bryta det senaste decenniets ekonomiska stagnation, skriver Gunnar Hökmark inför det årliga State of the union-talet av Ursula von der Leyen.Foto: Eloisa Lopez/AP/TT
Gunnar Hökmark
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det finns en sak som nu måste prägla Europeiska unionens reformarbete mer än andra. Om Europa ska vara en geopolitisk kraft, med förmåga att värna europeisk säkerhet och stabilitet samtidigt som vi globalt kan hävda en internationell rättsordning baserad på mänskliga fri- och rättigheter måste vi sträva efter ett ekonomiskt ledarskap. Ursula von der Leyens tal i dag när hon presenterar State of the Union måste fokusera på vår konkurrenskraft, vår förmåga till innovationer och tillväxt och viljan att upprätthålla en öppen internationell ekonomi präglad av fri handel.

Kriget handlar ytterst om Europas säkerhet och stabilitet

Europa ska stå i centrum för den fria handelns utveckling, vi måste dra nytta av den fria handelns konkurrens, vitalitet och förändringstryck. Varje tanke på att vi ska söka vår egen väg genom det som kallas strategisk suveränitet eller strategisk autonomi, som i förtäckta ordalag handlar om protektionism och tron på att europeiska företag kan bli globalt ledande om vi skyddar dem från internationell konkurrens, motverkar inte bara vår konkurrenskraft utan också våra möjligheter att spela en global roll.

Kriget handlar om frihet

Rysslands anfallskrig i Ukraina är en av de stora utmaningarna som Europa står inför. Kriget handlar ytterst om Europas säkerhet och stabilitet. Därför är det en överordnad europeisk uppgift att värna Europas frihet genom att Ryssland kan besegras i Ukraina. Det är bara så framtida ryska ledare kan tvingas inse att Rysslands väg till Europa går över demokrati och rättsstat, aldrig genom hot, aggression och krig. Vår förmåga att möta det hot som Ryssland är beror på vår ekonomiska styrka och förmåga till utveckling.

Detsamma gäller våra möjligheter att bidra till en global klimatpolitik som bygger på en omställning från fossilt beroende till nya teknologier. Det är vår förmåga till ekonomisk och teknologisk utveckling som kommer att vara avgörande för våra möjligheter att globalt sätta en agenda och internationellt driva en förändring som världen över kan ge resultat. Vi måste vara den av världens ekonomier som snabbast utvecklar nya energikällor, digitaliserar bäst, har god tillgång till elkraft, utvecklar nya trafiksystem, nya industrier och leder när det gäller artificiell intelligens.

Detsamma gäller Kina, som i dag ställer allt större anspråk på att få dominera andra. Det är bara om vi kan utveckla en ekonomisk styrka som binder samman den fria världens ekonomier som vi kan uppnå en situation där Kina tvingas förhålla sig till den internationella rättsordningen istället för att demokratier tvingas förhålla sig till diktaturens krav på makt.

Vi måste gå tillsammans med USA

Både när det gäller Ukraina, klimatfrågan och Kina är det uppenbart att vi måste gå tillsammans med USA. När det gäller Rysslands krig är det uppenbart att Europa bara kan möta de ryska hoten genom ett nära samarbete och allians med USA. Detsamma gäller hur vi tillsammans med USA kan möta Kinas allt mer långtgående hot. Det gäller även klimatfrågan som kräver att de stora moderna marknadsekonomierna i allians kan utveckla morgondagens teknologier och företagsamhet. Det gäller dessutom hur vi kan påverka alla de länder som runt om i världen kommit att präglas av autokratier och diktaturer. Europa och USA har ett gemensamt ansvar att hålla demokratins styrka högt.

Det är därför som det är så viktigt att Europa nu reformerar. Vi måste bryta det senaste decenniets ekonomiska stagnation. För tio år sedan var den europeiska ekonomin jämbördig med den amerikanska och vi var tillsammans nästan fyra gånger så starka som den kinesiska. I dag är den kinesiska ekonomin något större än den europeiska och USA väsentligt större. Vi måste under kommande decennier vara den del av världen som får fram flest nya företag, som kan låta innovationer utvecklas, forskning ligga i täten och tillväxt föras in i de banor som skapar både välfärd och en grön omställning. Det handlar om ekonomin, Ursula!

Nämnda personer

Ursula von der Leyen

Ordförande Europeiska kommissionen
Läkarexamen (Medizinische Hochschule Hannover, 1987)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024