Debatt

Debatten om ett tredje juridiskt kön är avgörande för Sveriges framtid

Frågan om biologiskt kön är inte politik; det är 3,7 miljarder års evolution, oavsett hur mycket Centerpartiet önskar något annat. Det skriver Michael Rubbestad, jämställdhetspolitisk talesperson (SD), och Carina Ståhl Herrstedt, socialpolitisk talesperson (SD)

Frågan har hittills handlat om huruvida det juridiska könet ska kopplas till det biologiska, eller om det är en fråga om självidentifikation. Men debatten tar en ny riktning när Centerpartiet påstår att det inte ens finns två biologiska kön, skriver Carina Ståhl Herrstedt och Michael Rubbestad (SD).
Frågan har hittills handlat om huruvida det juridiska könet ska kopplas till det biologiska, eller om det är en fråga om självidentifikation. Men debatten tar en ny riktning när Centerpartiet påstår att det inte ens finns två biologiska kön, skriver Carina Ståhl Herrstedt och Michael Rubbestad (SD).Foto: Riksdagen/montage
Michael Rubbestad
Carina Ståhl Herrstedt
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

På den sociala plattformen X, tidigare Twitter, publicerade Centerpartiet inte alltför länge sedan en kontroversiell kommentar i sociala medier där de hävdade att ”det finns absolut fler än två kön, även biologiskt.” Inlägget har ytterligare eldat på debatten angående införandet av ett tredje juridiskt kön - en ståndpunkt som Centerpartiet stöttar, trots att såväl sjukvården, psykiatrin, forskare samt flertalet kvinnoorganisationer pekat på varför förslaget borde förkastas.

Frågan om biologiskt kön är inte politik

Juridiskt och biologiskt kön är två skilda ting. Det juridiska könet regleras genom lagstiftning, där varje land gör sitt eget val angående hur samhället ska relatera till individen. Fler partier i riksdagen har redan ställt sig positiva till förslaget om kön baserat på självidentifikation utan att genomföra en noggrann analys av dess påverkan på kvinnors rättigheter och jämställdheten i Sverige.

Människan har två könsceller

Hur påverkas könsuppdelad idrott? Omklädningsrummen i simhallen? En biologisk man i ett kvinnofängelse? En manlig pedofil som registrerar sig som kvinna, byter tillbaka man igen och vid jobbansökan till förskolan har ett tredje personnummer med ett blankt belastningsregister?

Biologiskt kön lyder inte under människoskapad lagstiftning, oavsett vad Centerpartiet hävdar. Människan har två könsceller - mannens spermier och kvinnans äggceller, vardera innehållande 23 kromosomer, varav en är en könskromosom. Det finns ingen tredje könscell.

Personer med intersexvariationer, representerade av ”I” i HBTQI, är individer med könsavvikelser, men de befinner sig varken ”mellan” två kön eller representerar ett biologiskt tredje kön. Dessa individer är män eller kvinnor med genetiska eller anatomiska avvikelser som är könsspecifika, vilka varierar betydligt, och könet styr ofta diagnos och behandling.

Att Centerpartiet hänvisar till intersexvariationer för att rättfärdiga sitt påstående om ett biologiskt tredje kön missförstår intersexvariationers komplexitet, och när man sedan försöker backa från sitt ursprungliga uttalande med hänvisning till just detta så faller argumentet platt.

Kön är binärt

Debatten om ett tredje juridiskt kön är avgörande för Sveriges framtid. Den påverkar inte bara samhället och jämställdheten överlag, utan riskerar också att leda enskilda individer mot farliga vägar av oåterkalleliga ingrepp och operationer i sitt identitetssökande.

Kön är binärt: kvinna eller man. Medicinering och kirurgiska ingrepp kan förändra våra kroppar i viss mån, men vårt DNA innehåller könsspecifika skillnader på cellnivå som varken medicin eller operationer kan ändra på. Det är anledningen till att vår svenska sjukvård är könsseparerad. Att helt och fullt ut byta kön är inte möjligt, och vårt kön går inte att skilja från vår biologiska kropp.

Frågan har hittills handlat om huruvida det juridiska könet ska kopplas till det biologiska, eller om det är en fråga om självidentifikation. Men debatten tar en ny riktning när Centerpartiet påstår att det inte ens finns två biologiska kön.

Centerpartiet är naturligtvis fria att driva sin politiska linje, precis som Sverigedemokraterna kommer att driva sin. Men oavsett politisk inriktning måste våra respektive ståndpunkter grundas på fakta. Frågan om biologiskt kön är inte politik; det är 3,7 miljarder års evolution, oavsett hur mycket Centerpartiet önskar något annat.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024