Civilsamhällets demokraticharter – ”Mer fotavtryck än åtgärdspaket”

16 stora civilsamhällesaktörer har hittills skrivit under ”Avsiktsförklaringen”, en demokraticharter inom ramen för Nationellt organ för dialog och samverkan mellan regeringen och civilsamhället (Nod). ”Man ska nog mer se det som civilsamhällets fotavtryck än som ett åtgärdspaket”, säger Karin Neuhaus, kanslichef på Nod.

Det är 100 år sedan Sverige fick allmän och lika rösträtt. Civilsamhällets avsiktsförklaring är en del av högtidlighållandet.
Det är 100 år sedan Sverige fick allmän och lika rösträtt. Civilsamhällets avsiktsförklaring är en del av högtidlighållandet. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Anders Gustafsson

Karin Neuhaus påpekar att Avsiktsförklaringen är civilsamhällets egen produkt.

– Vi har faciliterat och dukat bordet, kan man säga. Texten sätter fingret på att engagemanget för demokratin måste vara långsiktigt. När civilsamhället först bad oss om hjälp, så var utgångspunkten att vi nu har haft demokrati i 100 år, och att om vi fortfarande ska ha det om 100 år så behövs civilsamhället, säger Karin Neuhaus till Altinget.