Debatt

Återupprätta Sverige som en röst för klimat och jämställdhet, Pourmokhtari

När EU:s miljöministrar träffas i Stockholm måste Romina Pourmokhtari (L) visa att omställningen måste göras med ett tydligt rättvise- och jämställdhetsperspektiv. Det skriver Eva Ekelund, ställföreträdande chef Act Svenska kyrkan, och Jennifer Vidmo, generalsekreterare ActionAid Sverige.  

Romina Pourmokhtari (L) är värd för EU:s miljöministrar i veckan.
Romina Pourmokhtari (L) är värd för EU:s miljöministrar i veckan.Foto: Marko Säävälä/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den gröna omställningen är ett av regeringens prioriterade områden under EU-ordförandeskapet. Det är positivt, men samtidigt är det oroväckande att mänskliga rättigheter i klimatfrågan varken nämns i ordförandeskapets programförklaring eller i den svenska regeringens utrikesdeklaration. Samtidigt visar IPCC:s senaste rapport att inkludering av mänskliga rättigheter är en nyckelfaktor för en lyckad klimatomställning. Som ordförandeland i EU behöver Sverige visa vägen och arbeta för en snabb klimatomställning där jämställdhet och mänskliga rättigheter integreras

Är regeringen seriös?

Till mötet den 18 april tar miljöministrarna med sig ett företag som de anser ligga i framkant för den gröna omställningen. Sverige har bjudit Perstorp, ett kemiindustriföretag med ambitioner att minska koldioxidutsläppen i produktionen av metangas. Företaget ägs av det malaysiska olje- och gasbolaget Petronas som, förutom att vara en av världens största utsläppare, också anklagas för att kränka mänskliga rättigheter. Det väcker frågor om både regeringens seriositet i klimatfrågan och syn på mänskliga rättigheter.

Klimatförändringarna drabbar marginaliserade individer och grupper värst, som flyktingar, urfolk, miljöförsvarare och inte minst – flickor och kvinnor som lever i fattigdom. 80 procent av de som är på flykt på grund av klimatförändringar är kvinnor. Dessutom är risken att dö i en klimatkatastrof flera gånger högre för kvinnor än för män.

Att inte inkludera mänskliga rättigheter och jämställdhet i klimatomställningen är både djupt orättvist och direkt kontraproduktivt, eftersom många utsatta grupper bär på kunskap som är en viktig del av lösningen.

Att inte inkludera mänskliga rättigheter och jämställdhet i klimatomställningen är både djupt orättvist och direkt kontraproduktivt, eftersom många utsatta grupper bär på kunskap som är en viktig del av lösningen. Flera studier visar dock att den här kunskapen får långt ifrån det erkännande den förtjänar. År 2014, under COP20, enades världens länder om att deltagandet på klimatkonferenserna skulle bli mer jämställt. Flera globala avtal har slutits och EU-resolutioner om ett mer jämställt klimatarbete antagits. Men lite har hänt. Sverige har nu en unik chans att påverka så att ord omsätts till handling.

Integrera jämställdhet i klimatarbetet

Som medlemmar i Europas största klimatnätverk för civilsamhällesaktörer, Climate Action Network (CAN), har vi några rekommendationer som klimat- och miljöministern bör ta med sig till mötet.

Vi vill att Sverige och EU:

  • Sätter ambitiösa mål för kvinnors fullständiga och jämlika deltagande i klimatarbetet.
  • Ser till att jämställdhet blir en obligatorisk del när den europeiska gröna given, EU:s politiska paket för grön omställning, ska följas upp och utvärderas. 
  • Ser till att mänskliga rättigheter och jämställdhet integreras i allt klimatarbete som utförs av den europeiska utrikestjänsten, EEAS.

Romina Pourmokhtari – nu har du chansen att återupprätta Sveriges rykte som en feministisk röst med omsorg om människor och klimat. Vi hoppas att du tar den.

Nämnda personer

Jennifer Vidmo

Generalsekreterare Actionaid Sverige
Master i humaniora (Stockholms uni. 2001)

Romina Pourmokhtari

Klimat- och miljöminister (L)
Studier i statsvetenskap (Uppsala uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00