Debatt

Vi genomför ett hästjobb för att lösa problemen som S lämnade bakom sig

I Sverige råder det just nu lågkonjunktur. Bygg- och bostadsmarknaden befinner sig i ett tufft läge. Trots detta genomförs nu ett hästjobb för att lösa problemen, skriver Larry Söder, bostadspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

Hade den tidigare regeringen tagit de strukturella problemen på allvar hade vi befunnit oss i ett bättre läge, skriver Larry Söder.
Hade den tidigare regeringen tagit de strukturella problemen på allvar hade vi befunnit oss i ett bättre läge, skriver Larry Söder.Foto: Claudio Bresciani / TT
Larry Söder
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det har gått drygt ett år sedan M-KD-L-regeringen tillträdde. Utgångsläget har inte varit enkelt. Energikrisen, det eskalerande våldet, vårdköerna, ett historiskt stort utanförskap och ett tufft ekonomiskt läge stod och väntade innanför portarna på Regeringskansliet. Det socialdemokratiska styret har lämnat en trasig bygg- och bostadsmarknad efter sig – en marknad som den här regeringen ska återuppliva.

På bostadsområdet gäller samma sak. Byggtakten sjunker och förutsättningarna för bostadsbyggandet har försämrats kraftigt. Att byggtakten sjunker beror till stor del på omvärldsfaktorer som orsakat ökade produktions- och finansieringskostnader, men också på strukturella problem på bostadsmarknaden. Hade den tidigare regeringen tagit de strukturella problemen på allvar hade vi befunnit oss i ett bättre läge. I stället bortprioriterades bostadspolitiken under åtta år. Svängdörrar på bostadsministerposten har lett till att Sverige har haft fler bostadsministrar i S-regeringarna under åtta år än meningsfulla bostadspolitiska reformer.

Detta är enbart början

Regeringen har sedan oktober 2022 tagit betydelsefulla framsteg för att ta tag i problemen på bostadsmarknaden. Den kristdemokratiska bostadsministern Andreas Carlson har varit tydlig med sina ambitioner för svenska bostadsbygget: fler ska kunna förverkliga sina boendedrömmar och det behöver byggas fler bostäder över hela landet.

ROT förstärks och reglerna förenklas

Den hittills genomförda politiken har haft både kortsiktiga och långsiktiga mål.

För att öka bostadsutbudet på kort sikt vill regeringen införa en rad åtgärder. Redan under 2024 förstärker regeringen ROT-avdraget, vilket är en åtgärd som syftar till att rädda arbeten i byggbranschen. Detta kommer att säkerställa byggbranschens beredskap när konjunkturen vänder upp. Vidare arbetar regeringen för det ska bli enklare att hyra ut privat och för att skapa goda förutsättningar för att bygga nya hyresbostäder. En utredare har fått i uppdrag att bedöma hur hyrorna för nyproducerade hyreslägenheter bör kunna ändras under presumtionstiden. På lite längre sikt vill regeringen skapa fler vägar till att äga sitt boende genom hyrköp och ägarlägenheter.

Fler hinder måste röjas undan gör att förenkla byggreglerna. Boverket har fått i uppdrag att ta fram förslag på betydande lättnader i byggkraven för studentbostäder. Dessutom har regeringen gett Länsstyrelserna i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som vidtagits i samverkan med kommunerna för att öka bostadsbyggandet. Andra innovativa förslag som bostadsministern har framfört är planeringsbonusar till kommuner som omvandlar lokaler till bostäder och tar fram detaljplaner för småhus. Allt detta ska underlätta bostadsbyggandet.

Ett hästjobb genomförs

I Sverige råder det just nu lågkonjunktur. Bygg- och bostadsmarknaden befinner sig i ett tufft läge. Trots detta genomförs nu ett hästjobb för att lösa problemen. Vi har en bostadsminister som har långsiktiga och ambitiösa mål. Ett år in har omfattande reformer förberetts. Detta är enbart början och bygg- och bostadsbranschen har mycket att se fram emot under denna mandatperiod.

Nämnda personer

Andreas Carlson

Infrastruktur- och bostadsminister (KD), ledamot i partistyrelsen
Fristående kurser i kommunikation, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, fristående kurs i juridik, Lunds universitet

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024