Debatt

Vad väntar du på, Andreas Carlson? Glasa in balkongen!

Andreas Carlson menade redan förra året att regeringen ser över regellättnader för inglasning av balkonger. Men under 2024 ser regeringen ut att inte presentera något förslag. Nu är frågan: Vad väntar bostadsministern på? Varken Sverige eller byggbranschen har råd att vänta. Det skriver riksdagsledamot Alireza Akhondi (C). 

”Rotavdraget bör också inkludera inglasning av balkong”, skriver debattören.
”Rotavdraget bör också inkludera inglasning av balkong”, skriver debattören.Foto: Lars Schröder/TT, Janerik Henriksson/TT
Alireza Akhondi
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sverige befinner sig i den största byggkrisen sedan 90-talet. Enligt kreditupplysningsföretaget UC:s analys löper så många som 13 procent av byggföretagen hög risk att drabbas av konkurs, vilket är en siffra överlägsen alla andra branscher. Samtidigt har Sverige ett regelverk som försvårar för byggande, vilket påverkar hela byggbranschen, däribland balkong- och inglasningsföretagen och de lägenhetsinnehavare som vill glasa in sin balkong.

Altingets gratis nyhetsbrev

2 000 nya arbetstillfällen 

Det innebär att många som vill glasa in sin balkong varken tillåts eller för den delen har råd att glasa in sin balkong. Bland annat krävs det ett separat bygglov för varje balkong samtidigt som enkelt inglasade balkonger kalkyleras till bruttoarean. Bygglovsprocesserna är dessutom ofta långdragna och kostsamma ​– i dag kan det exempelvis kosta uppemot 25 procent av produktionskostnaden. Därtill finns en bristande likvärdighet då bedömningen ser olika ut i landets kommuner. Och när väl bygglov finns på plats ges inte heller lägenhetsinnehavare rätt till rotavdrag vid inglasning av balkong, likt villaägare, utan de får bära hela kostnaden själva.

Regeringen måste använda alla medel som står till buds, stora som små, för att få byggbranschen på fötter, men också för att skapa frihet för enskilda människor att bestämma över sitt eget boende.

Resultatet blir att lägenhetsinnehavare ges sämre möjlighet att bestämma över sitt eget boende samtidigt som byggbranschen går miste om arbetstillfällen. Skulle exempelvis antalet inglasningar öka med fem gånger från dagens cirka 5 000 kan det innebära upp mot 2 000 nya arbetstillfällen.

Därtill går man miste om energieffektiviseringsmöjligheter när lägenhetsinnehavare inte tillåts att glasa in sina balkonger. Enligt studier har balkonginglasning i nordiska klimatförhållanden bevisats spara upp till 16 procent värmeenergi. Mätningar från forskningsinstitut har också visat att trafikbuller lätt kan reduceras med cirka 20 decibel, vilket betyder att det upplevda bullret kan reduceras till en fjärdedel.

Finns ingen sådan proposition 

När statsrådet i december fick frågan om vad regeringen gör för att förenkla regelverket gavs svaret att utredningen Ett nytt regelverk för bygglov bereds i Regeringskansliet och att även om inglasning av balkonger inte inkluderas av utredningen kunde förslag i betänkandet omfatta inglasning av balkonger. Emellertid fanns ingen sådan proposition angiven på propositionslistan för 2024.

Regeringen måste använda alla medel som står till buds, stora som små, för att få byggbranschen på fötter, men också för att skapa frihet för enskilda människor att bestämma över sitt eget boende.

En del i det arbetet handlar om att bygglovet för inglasning av balkonger behöver avregleras, bland annat genom att enkelt inglasade balkonger inte kalkyleras som en del av bruttoarean men också att bygglovet för inglasning av balkonger blir en del av bygglovet vid uppförande av fastigheter. Rotavdraget bör också inkludera inglasning av balkong.

Frågan som nu infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson bör ställa sig är hur länge regeringen kan tänka sig vänta? För statsrådet har utlovat regellättnader för byggande, inklusive avreglering av bygglovet, vid inglasning av balkong.

För det är dags att även lägenhetsinnehavare ges samma ekonomiska förutsättningar som villaägare. Det skulle alla gynnas av – och fler arbetstillfällen i byggbranschen skulle skapas. 

Nämnda personer

Andreas Carlson

Infrastruktur- och bostadsminister (KD), ledamot i partistyrelsen
Fristående kurser i kommunikation, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, fristående kurs i juridik, Lunds universitet

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00