Statens VA-ansvar granskas av Riksrevisionen

Statens ansvar att stötta och kontrollera kommunernas insatser ska granskas av Riksrevisionen, till följd av de återkommande rapporterna om det eftersatta VA-underhållet. ”Positivt att VA-frågorna lyfts och vrids på” svarar branschorganisation.

Reinvesteringstakten är för låg i VA-näten och leder till att en underhållsskuld byggs upp, menar branschen. Nu inleder riksrevisionen en granskning av effektiviteten i&nbsp; statens insatser på området. <br>
Reinvesteringstakten är för låg i VA-näten och leder till att en underhållsskuld byggs upp, menar branschen. Nu inleder riksrevisionen en granskning av effektiviteten i  statens insatser på området.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Jacob Hederos

Enligt VA-organisationernas egna samarbetsorgan Svenskt Vatten investerar de egna medlemmarna i kommunerna årligen omkring tio miljarder för lite i att rusta upp de allmänna vattentjänsterna.

Totalt uppskattades

Altinget logoBo och Bygg
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget bo och bygg får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00