Debatt

Sänk tröskeln för att investera i laddstolpar

Fler elbilar kräver en utbyggd laddinfrastruktur. Men för att det ska bli möjligt behövs bättre finansieringsmodeller som sänker tröskeln för fastighetsägare att investera i laddstolpar. Det skriver Rikard Silverfur, Fastighetsägarna Sverige, och Carl Ståhle, Sveriges allmännytta.

Ett mer fokuserat stöd till laddinfrastruktur i anslutning till bostäder och arbetsplatser skulle inte bara underlätta för elbilsägare utan även bidra till en mer funktionell stadsmiljö, skriver debattörerna.
Ett mer fokuserat stöd till laddinfrastruktur i anslutning till bostäder och arbetsplatser skulle inte bara underlätta för elbilsägare utan även bidra till en mer funktionell stadsmiljö, skriver debattörerna.Foto: Fastighetsägarna Sverige/Sveriges allmännytta
Rikard Silverfur
Carl Ståhle
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Elektrifieringen av fordonsflottan är nödvändig för att vi ska kunna uppnå Sveriges klimatmål. Regeringen har i regleringsbreven för 2024 till flera myndigheter påtalat vikten av att främja utbyggnad av laddinfrastruktur och i vårbudgeten stärks klimatklivet med 100 miljoner kronor för utökat stöd till laddinfrastruktur i hela landet. Fastighetsägare har en avgörande roll för att möjliggöra flera laddplatser. Men för att påskynda omställningen behöver tröskeln för att investera i laddinfrastruktur sänkas.

Altingets gratis nyhetsbrev

Förenkla för fastighetsägare att investera

Majoriteten av laddning av elfordon sker i hemmet eller på arbetsplatsen, inte vid tillfällig gatuparkering. Statliga stöd till laddstolpar behöver därför koncentreras till platser där den mesta av laddningen sker. Ett mer fokuserat stöd till laddinfrastruktur i anslutning till bostäder och arbetsplatser skulle inte bara underlätta för elbilsägare utan även bidra till en mer funktionell stadsmiljö.

Många fastighetsägare ser potentialen i att installera laddinfrastruktur, men den initiala investeringskostnaden är ofta avskräckande. För att göra det lättare för fastighetsägare och andra aktörer att investera i laddinfrastruktur, bör Klimatklivet anpassas för att även omfatta leasing av laddstolpar som en finansieringsmodell. Detta skulle sänka tröskeln för initiala investeringar och underlätta en snabbare utrullning av laddinfrastruktur över hela landet.

Fastighetsägare har en avgörande roll för att möjliggöra flera laddplatser.

Men ytterligare förenklingar behövs. I dag är det inte möjligt för den juridiska bolagsformen ”enkla bolag” att söka stöd. Enkla bolag är vanligt förekommande i fastighetsbranschen och att de inte kan söka stöd är tyvärr ett effektivt hinder för fortsatt utbyggnad. En förändring i Klimatklivet för att inkludera enkla bolag skulle inte bara bredda antalet potentiella projekt, utan även möjliggöra för en större del av Sveriges fastighetsbestånd att uppgraderas med nödvändig laddinfrastruktur.

Sök undantag från EU

Sverige behöver också söka undantag från EU:s statsstödsregler för att ytterligare stötta utbyggnaden av laddinfrastruktur, vilket EU redan har öppnat upp för. Genom att anpassa Klimatklivet till dessa undantag kan vi öka omfattningen av stödet till projekt som är avgörande för att nå våra klimatmål. 

Därutöver behöver Sverige också ta sig an de otydliga och ofta motstridiga reglerna för laddstolpar. Det gäller särskilt tillståndsprocesser, brandsäkerhetskrav och elnätskapacitet, som hindrar många fastighetsägare från att investera. Bland annat är det både otydligt och komplext att ha två olika bidrag för privat respektive offentlig laddinfrastruktur när all infrastruktur bör kunna delas offentligt vid olika tider på dygnet. Det är därför angeläget att Energimyndigheten i sitt samordningsuppdrag för laddinfrastrukturutbyggnad skapar klarhet och förenklar processerna för installation av laddstationer.

De här konkreta åtgärderna skulle sänka tröskeln för att investera och underlätta en snabbare utrullning av laddinfrastruktur över hela landet. Fastighetsägare vill kunna ta en mer proaktiv roll i elektrifieringen i samhället och ge ett tydligt bidrag till Sveriges klimatomställning.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024