Notan för byggkrisen: Tusen miljarder kronor

Om inget görs åt byggkrisen fram till 2030 kan den komma att kosta över tusen miljarder kronor totalt. Det konstaterar Stockholms Handelskammare som vill att de alarmerande siffrorna får politiken att agera. 

0:000:00