Debatt

Låt fler glasa in sina balkonger

För att öka människors frihet att själva bestämma över sitt boende och samtidigt skapa fler arbetstillfällen i en krisande byggbransch behöver regeringen använda alla medel som står till buds, stora som små. Det skriver Fredrik Hall Johansson, verksamhetsansvarig vid Balkongföreningen.

Dagens reglering för inglasning av balkong är både omständlig och orättvis för landets lägenhetsinnehavare, skriver debattören.
Dagens reglering för inglasning av balkong är både omständlig och orättvis för landets lägenhetsinnehavare, skriver debattören.Foto: Foto: SLU
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sverige befinner sig i den största byggkrisen sedan 90-talet. Enligt kreditupplysningsföretaget UC analys löper så många som 13 procent av byggföretagen hög risk att drabbas av konkurs, vilket är en siffra överlägset alla andra branscher. Samtidigt har Sverige ett regelverk som försvårar för byggande, vilket påverkar hela byggbranschen, däribland balkong- och inglasningsföretagen och de lägenhetsinnehavare som vill glasa in sin balkong.

Långdragna bygglovsprocesser

Det innebär att många som vill glasa in sin balkong varken tillåts eller för den delen har råd att glasa in sin balkong. Bland annat krävs det ett separat bygglov för varje balkong samtidigt som enkelt inglasade balkonger kalkyleras till bruttoarean.

Bygglovsprocesserna är ofta långdragna och kostsamma, i dag kan det exempelvis kosta upp mot 25 procent av produktkostnaden. Därtill finns en bristande likvärdighet då bedömningen ser olika ut i landets kommuner. Och när väl bygglov finns på plats ges inte heller lägenhetsinnehavare rätt till rotavdrag vid inglasning av balkong, likt villaägare, utan de får bära hela kostnaden själva.

Inglasning av balkong är en mindre fasadändring och med en enklare och mer förutsägbar reglering skulle bygglovsprocessen kortas och bli billigare för alla parter.

Resultatet blir att lägenhetsinnehavare ges sämre möjlighet att bestämma över sitt eget boende samtidigt som byggbranschen går miste om arbetstillfällen. Skulle exempelvis antalet inglasningar öka med fem gånger från dagens cirka 5 000 kan det innebära upp mot 2 000 nya arbetstillfällen.

Förenkla inglasning av balkong

Regeringen bereder sedan en tid utredningen ”Ett nytt regelverk för bygglov” som syftar till att förenkla regelverket för byggande. Här måste regeringen komma till skott och leverera ett förslag som även inkluderar regelförenklingar vid inglasning av balkong. Det skulle göra skillnad för tusentals lägenhetsägare som vill glasa in sin balkong samtidigt som det skulle skapa nya arbetstillfällen runt om i landet.

Sammantaget ser Balkongföreningen behov av tre tydliga åtgärder från politiken för ökat byggande och ökat självbestämmande:

  • Bygglovet för inglasning av balkonger behöver bli en del i bygglovet vid uppförandet av fastigheten. Med ett bygglov på plats redan vid uppförandet skulle enskilda lägenhetsinnehavare redan vid lägenhetsköpet veta att de får glasa in sin balkong, vilket skulle bespara dem en lång och kostsam bygglovsprocess samtidigt som kommunens handläggare besparas tid på enskilda ärenden.
  • Bygglovet för inglasning behöver avregleras, bland annat genom att enkelt inglasade balkonger inte kalkyleras som en del av bruttoarean. Inglasning av balkong är en mindre fasadändring och med en enklare och mer förutsägbar reglering skulle bygglovsprocessen kortas och bli billigare för alla parter.
  • Rotavdraget ska även inkludera inglasning av balkong. Får lägenhetsinnehavare med bygglov glasa in sin balkong, trots att fasaden är föreningens ansvar, så borde de även få använda sig av rotavdraget vid uppförandet. Personer boende i lägenhet ska ges samma ekonomiska stöd för att påverka sitt boende som de som bor i villa.

Få byggbranschen på fötter igen

Regeringen måste använda alla medel som står till buds, stora som små, för att få byggbranschen på fötter. Men också, för att skapa frihet för enskilda människor att bestämma över sitt eget boende. Förslag finns, nu är det upp till regeringen att agera.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024