Karolina Skog: ”Jag är glad att förslagen överlevt regeringsskiftet”

Förslagen som regeringen presenterat för att fler ska få tillgång till en bostad får grönt ljus från flera remissinstanser. Viss kritik lyfts dock mot den hyresgaranti som föreslås. Samtidigt hoppas Karolina Skog att regeringen ser till att gå vidare med fler av hennes utredningsförslag. 

”När jag gjorde den här utredningen så var en aspekt som jag hade med mig att lägga förslag som skulle kunna överleva ett eventuellt regeringsskifte”, säger Karolina Skog med anledning av att regeringens förslag om bättre bostadsförsörjning nu är ute på remiss. 
”När jag gjorde den här utredningen så var en aspekt som jag hade med mig att lägga förslag som skulle kunna överleva ett eventuellt regeringsskifte”, säger Karolina Skog med anledning av att regeringens förslag om bättre bostadsförsörjning nu är ute på remiss. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT
0:000:00