Debatt

Hyresgästföreningen: Låt inte EU försämra den svenska bostadsmodellen

Den svenska bostadsmodellen med förhandling mellan fastighetsägare och hyresgäster är unik för Sverige och anpassad utifrån våra förutsättningar. Så var stolta över vår modell och stå upp för den i EU, skriver företrädare för Hyresgästföreningen till Sveriges blivande Europaparlamentariker.

Även om EU inte har någon egen bostadspolitik påverkas medlemsländerna av förslag inom andra politikområden som indirekt berör bostadsområdet, skriver debattörerna.
Även om EU inte har någon egen bostadspolitik påverkas medlemsländerna av förslag inom andra politikområden som indirekt berör bostadsområdet, skriver debattörerna.Foto: Filippa Ländin/Gabriel Liljevall
Marie Linder
Karin Lindeberg
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

EU-länderna tampas med liknande utmaningar såsom bostadsbrist, höga boendekostnader och energifattigdom. Allt fler människor flyttar till städerna och trycket på bostadsmarknaden gör det ännu svårare att hitta bostäder som de har råd med.

Altingets gratis nyhetsbrev

En viktig uppgift för Europaparlamentet blir därför att skapa ett ramverk för att trygga bostaden som en grundläggande mänsklig rättighet. Men EU-ländernas gemensamma utmaningar kräver helt olika lösningar. Vi har olika bostadsmarknader, administrativ kultur och olika system.

Även om EU inte har någon egen bostadspolitik påverkas medlemsländerna av förslag inom andra politikområden som indirekt berör bostadsområdet. Till er som blir invalda ledamöter i parlamentet efter valet vill vi därför understryka att det är viktigt att bevaka hur olika förslag påverkar Sveriges bostadspolitik under den kommande mandatperioden. Framförallt uppmanar vi er att stå upp för vår svenska modell.

Vår svenska modell är lika unik som alla andra system och bygger på våra specifika behov och lösningar. Det är ett resultat av att ett flertal olika modeller – både marknadshyror och statlig hyresreglering – har prövats och förkastats i Sverige under 1900-talet.

Hyresgästföreningen vill framhålla fördelarna med principen att tillvarata båda parternas, i det här fallet hyresgästers och fastighetsägares intressen, genom förhandling.

Hyresgästföreningen vill framhålla fördelarna med principen att tillvarata båda parternas, i det här fallet hyresgästers och fastighetsägares intressen, genom förhandling. Vårt system, som är till både för att skydda hyresgästen som konsument och ge förutsägbara intäkter till hyresvärdarna, garanterar dessutom att hyresgästerna får en röst – vilket är långt ifrån hur det ser ut i alla medlemsländer.

Som invalda ledamöter i parlamentet vill vi uppmana er att stå upp för den svenska modellen och särskilt bevaka följande frågor:

Granska EU-förslag från ett bostadspolitiskt perspektiv
I dagsläget har EU ingen lagstiftningskompetens när det kommer till bostadspolitiken. Däremot påverkar EU:s lagstiftning indirekt bostadspolitiken inom flera angränsande områden, som energi, miljö, konkurrens, finansmarknader och makroekonomi. Förändringar inom dessa områden kan få långtgående konsekvenser för den svenska bostadspolitiken och vi uppmanar därför er, svenska EU-parlamentariker, att granska förslag inom dessa områden utifrån ett bostadspolitiskt perspektiv.

Låt närhetsprincipen gälla för bostadspolitiken
Närhetsprincipen innebär att beslut i EU ska fattas på så lokal nivå som möjligt, nära medborgarna. Att behålla principen är ytterligare ett sätt att säkerställa att EU inte går in och styr för mycket på nationell nivå. Hyresgästföreningen anser därför att EU ska lämna frågor om hyressättning, social bostadspolitik och beskattning till medlemsländerna att själva besluta om, utan pekpinnar eller hinder.

Lätta på regelverken för statsstöd
I dag är det förbjudet för medlemsländer att utfärda statsstöd, så som investeringsstöd. Undantag finns, men osäkerhet råder om och när ett land får stödja byggandet av rimligt prissatta hyresrätter. Hyresgästföreningen anser att utformningen och villkoren för sådana stöd i högre utsträckning än i dag borde bestämmas av medlemsstaterna själva – utan rädsla för prövning eller återbetalning.

Det behövs krafttag för att säkerställa att bostaden betraktas som en grundläggande mänsklig rättighet för alla inom EU, samtidigt som vi slår vakt om medlemsländernas rätt att själva bestämma vilken väg som är bäst lämpad för att förverkliga den rätten. Så skapar vi en bostadsmarknad för alla Europas medborgare.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024