Han blir klimatanpassningsutredare

Johan Hjalmarsson, tekniskt råd vid Svea hovrätt, blir regeringens utredare med uppdrag att röja hinder för ett effektivt klimatanpassningsarbete. Men Åsa-Britt Karlsson, Nationella expertrådet för klimatanpassning, är kritisk till att utredaren inte får lägga förslag som kostar staten något.

Översvämningarna i Gävle sommaren år 2021 kostade 1,2 miljarder kronor, enligt Svensk Försäkring.
Översvämningarna i Gävle sommaren år 2021 kostade 1,2 miljarder kronor, enligt Svensk Försäkring.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Johanna AlskogJacob Hederos

I den rapport som expertrådet för klimatanpassning lämnade till regeringen i februari år 2022 finns en lista på olika frågor som behöver utredas, bland annat frågor kopplade till vatten, kuster och renskötsel. Hur regeringen ställer sig till de förslagen återstår att se, men regeringen har plockat upp rådets rekommendation om att utreda hur och om nuvarande lagstiftning utgör ett hinder för klimatanpassningsarbetet kopplat till bebyggd miljö och fysisk planering.

Utredare blir Johan Hjalmarsson, tekniskt råd vid Svea hovrätt och med erfarenhet från tidigare utredningar med byggkoppling, bland annat som huvudsekreterare i översiktsplaneutredningen.

I uppdraget från regeringen ingår bland annat även att se om dagens lagstiftning ger komunen tillgång till mark för klimatanpassningsåtgärder, om kommunen ska få ett samordningsansvar för klimatanpassning som rör den byggda miljön samt föreslå finansieringsmodeller för åtgärder där flera olika aktörer – privata och offenliga – är inblandade.

Förslagen får inte kosta staten något

Men utredaren får inte lämna några skatteförslag och förslagen om finansieringsmodeller får inte innebära ökade statliga åtaganden eller statlig finansiering.

Att utredaren inte får lämna budgetpåverkande förslag är en brist, enligt  Åsa-Britt Karlsson, ordförande i Nationella expertrådet för klimatanpassning.

– Det är en svaghet att det inte finns en möjlighet till utredaren att titta på ytterligare statlig finansiering, säger hon till Altinget.

Hon välkomnar samtidigt att flera av expertrådets rekommendationer tas vidare.

– Men jag hade kanske önskat att det hade varit lite mer närtida åtgärder, fortsätter Åsa-Britt Karlsson.

Huvudsekreterare i utredningen är Lars Arell. Utredningen ska lämna sina förslag till klimat- och näringslivsdepartementet senast den 30 april år 2025.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024