Debatt

Gör det inte ännu svårare och dyrare att bygga bostäder, Boverket

Boverkets ambitioner med modernare byggregler är bra, men de regler som har remitterats har inneburit många skärpningar – trots att Boverket upprepade gånger sagt att regelverket inte ska skärpas. Det skriver Björn Berggren, energiexpert Sveriges allmännytta.

Det är bra att Boverket lyssnar, men bättre kan ni, skriver debattören.
Det är bra att Boverket lyssnar, men bättre kan ni, skriver debattören.Foto: Sveriges allmännytta/Adam Ihse/TT
Björn Berggren
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Bostadsbyggandet är i botten. Behovet av fler bostäder är fortsatt stort på flera håll i Sverige. Samtidigt arbetar Boverket för fullt med modernare byggregler där ambitionen bland annat är att kunna främja nya tekniska lösningar och öppna upp för användandet av nya material och metoder. En viktig förutsättning för Boverkets arbete är att uppdraget inte innefattar att skärpa kraven, eller att sänka dem. Att skärpa eller sänka krav är en politisk fråga.

Altingets gratis nyhetsbrev

Krångliga och dyra regelskärpningar

Trots detta har Boverket återkommande föreslagit regelskärpningar som riskerar att göra det krångligare och dyrare att bygga bostäder. Lägg därtill att de föreslagna reglerna i flera avseenden blir otydligare. Det innebär att det kommer att bli ännu dyrare bostäder.

Ett aktuellt exempel är de förändringar Boverket föreslog kring ventilation. Där föreslog Boverket initialt upp till 100 procents ökning av ventilationsflöden. När Sveriges Allmännytta tillsammans med Lunds Tekniska högskola undersökte konsekvenserna visade resultaten att förslaget skulle öka byggkostnaderna med cirka 11 165 kronor per bostad och leda till intäktsbortfall om ungefär 10 000 kronor per bostad. Enbart de ökade kostnaderna skulle innebära att prislappen för ventilationsarbeten i nyproduktionen skulle kunna öka med drygt 25 procent. Det är stora konsekvenser för en kravjustering – och Boverket föreslår många justeringar.

Förutom ökad ventilation har Boverket bland annat föreslagit en uppluckring av krav på rumshöjd, nya krav avseende inomhustemperaturer och nya förutsättningar för vind- och snölast.

Förutom ökad ventilation har Boverket bland annat föreslagit en uppluckring av krav på rumshöjd, nya krav avseende inomhustemperaturer och nya förutsättningar för vind- och snölast. Bara för att nämna några.

Bra att Boverket lyssnar

Sveriges allmännytta är glada att Boverket nu har ändrat sig på många punkter. Så sent som i förra veckan kom Boverket med en tredje remiss gällande ventilationskraven, där man nu går tillbaka till de ursprungliga kraven. Därmed föreslår Boverket inte längre kravskärpningar på just denna punkt. Det är mycket positivt och Boverket förtjänar en eloge för att ha lyssnat och ändrat ståndpunkt.

Men arbete kvarstår. Boverket borde snarast initiera en ny genomlysning av de föreslagna reglerna och säkerställa följande:

  1. Inga förändringar av kravnivåer. Det kan säkert behövas på sikt, men inte nu.
  2. Minimera otydligheter och osäkerheter. Det är bättre att ange en kvantifierad kravnivå i stället för otydliga formuleringar som ”rumshöjden ska vara tillräcklig”.
  3. Förläng implementeringstiden. Övergångstiden bör vara åtminstone tre till fem år för att ge nödvändig tid för omställning.
  4. Utgå från att regelverket ska kunna nyttjas i projekt med stort fokus på återbruk.

Det är bra att Boverket lyssnar, men bättre kan ni. Ta nu chansen och gör ett större omtag, innan det är för sent.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024