Debatt

Ert paradigmskifte skapar onödig oro, Boverket

Samhällsbyggnadssektorn står inför ett paradigmskifte. Snart träder nämligen ”Möjligheternas byggregler” i kraft, vilket innebär att regelstyrningen för byggbranschen stöps om. Men i branschen finns det en hel del oro. Det skriver Christian Sterner, affärsområdeschef för teknik, Svensk byggtjänst. 

”Den första januari 2025 är dagen då Boverket tar ett stort kliv tillbaka och sektorn kastas in i den ettåriga övergångsperioden. Tiden inför detta måste präglas av förståelse för sektorns behov”, skriver debattören. 
”Den första januari 2025 är dagen då Boverket tar ett stort kliv tillbaka och sektorn kastas in i den ettåriga övergångsperioden. Tiden inför detta måste präglas av förståelse för sektorns behov”, skriver debattören. Foto: Adam Ihse/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I praktiken kommer den nya modellen för bygg- och konstruktionsregler att utformas som funktionskrav. Det är en stor skillnad mot de senaste decenniernas mer detaljstyrda bestämmelser, anvisningar och råd som styrt det svenska byggandet. Målet är att främja innovation och ge samhällsbyggnadssektorn större möjligheter och ansvar att själva stimulera byggandet.

Reformen har utretts under många år med bred politisk förankring – men så här inför övergången till det nya systemet är oron inom Byggsverige stor.

Alldeles för kort tid

Den första januari år 2025 är dagen då Boverket tar ett stort kliv tillbaka och sektorn kastas in i den ettåriga övergångsperioden. Tiden inför detta måste präglas av förståelse för sektorns behov. Utan förankring bland de aktörer som kommer att påverkas av – och på sikt leva med – förändringarna, blir det svårt.

Att myndigheten inte tydliggjort detta är grunden till den oro många aktörer nu upplever.

För att utreda sektorns syn har Svensk byggtjänst därför genomfört en kartläggning. Genom öppna dialoger och djupgående, enskilda intervjuer med ett hundratal aktörer från hela sektorn framgår det tydligt att politiska beslutsfattare kan och bör göra mer för att trygga skiftet.

I dag är övergångsperioden till det nya systemet, som tidigare nämnt, begränsad till ett år. I kartläggningen framhåller stora delar av branschen att detta är alldeles för kort tid. I bästa fall borde införandet skjutas fram helt, åtminstone ett till två år. Men, en förlängd period där sektorn tillåts att förbereda sig på att arbeta med en avsevärt mindre regelmassa, genom vilken Boverket tidigare reglerat byggandet, kan accepteras.

Grund till oro 

Sedan behöver Boverket förmedla sin egen roll i den nya strukturen, särskilt hur myndigheten ska stötta sektorn med att säkerställa hög byggkvalitet och hållbarhet. Vilket ansvar kommer Boverket egentligen ha? Och vilket blir sektorns? Att myndigheten inte tydliggjort detta är grunden till den oro många aktörer nu upplever.

Boverket behöver också säkerställa tillgången till en neutral plattform där tillförlitlig information om byggande sammanställts. Därtill bör Boverket stödja framtagandet av branschöverskridande, gemensamma normer och certifieringssystem, förankrade i branschens regler och traditioner om högkvalitativt byggande.

Ett tidsmässigt akut önskemål är likväl att handläggare på landets kommuner måste få stöttning att enhetligt kunna implementera och efterleva de nya reglerna, exempelvis när de bedömer medborgarnas bygglovsansökningar. Boverket måste möjliggöra detta, förslagsvis genom tydlig vägledning, rätt utbildning och direkt stöd.

Altingets gratis nyhetsbrev

Slutligen vill sektorn att regeringen överväger upprättandet av en granskande och samordnande prövningsnämnd eller myndighet. En sådan blir viktig för att kvaliteten i framtida byggprojekt säkerställs.

Måste bli rätt från början 

Vi på Svensk byggtjänst har samlat tusen och åter tusen röster till en gemensam sedan 1950-talet, då vi för första gången gav ut det som kom att bli Byggsveriges praxis för material och arbetsbeskrivningar. Vi vet att det inte är en lätt uppgift, men det behövs.

Politiken får inte göra misstaget att inför det största skiftet i modern svensk samhällsbyggnadshistoria bygga murar istället för broar. Det är avgörande att beslutfattande instanser lyssnar in och agerar på de behov som nu unisont framförs av den annars så fragmenterade sektorn.

Vi står inför ett paradigmskifte och det måste bli rätt från början.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024