Debatt

C: Regeringens svek om stambanorna upplevs som avtalsbrott

Längs de planerade järnvägsspåren har både kommuner och näringsliv investerat utifrån det som framstod som ett löfte. När regeringen sätter stopp för planeringen av stambanor är det inte konstigt att kommuner upplever det som ett avtalsbrott, skriver Alireza Akhondi och Anders Ådahl, Centerpartiet.

Jönköping skulle bli en knutpunkt för viktiga tågsträckor. 
Jönköping skulle bli en knutpunkt för viktiga tågsträckor. Foto: Johan Nilsson/TT
Alireza Akhondi
Anders Ådahl
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Trots att så gott som alla parter längs de nya järnvägsspåren har tagit frågan på allvar, väljer regeringen att stoppa planeringen för ett Sverige som binds samman.

Regeringens hantering av de planerade nya stambanorna i Sverige är tyvärr en rejäl urspårning. Längs de planerade bansträckningarna har kommuner, näringsliv och privatpersoner investerat och planerat efter vad som för dem framstod som ett löfte. Det finns skäl att tro att den lärdom många nu har dragit är denna: du kan inte lita på staten.

Vad hände med Sverigebygget?

Det var inte utan stolthet Centerpartiet stod sida vid sida med de övriga Allianspartierna och presenterade Sverigebygget. Nya järnvägar skulle byggas. Trängseln på de gamla stambanorna minska. Sverige skulle göra som övriga Europa och knyta oss samman med järnväg. För klimatet, för restiderna, för godset – för vår hållbara tillväxt.

Det är med sorg vi konstaterar att regeringen visat sig så opålitlig.

Frågan togs vidare. Staten förhandlade med kommunerna längs de tänkta spåren. Överenskommelser och avtal slöts. Förväntningar spirade. I enlighet med de överenskommelser som slutits sattes stadsbyggnadskontor efter stadsbyggnadskontor i arbete. Nya stadsdelar skulle planeras. Bostäder skulle byggas. Det var kommunernas motprestation när staten skulle dra spår.

Och kommunerna har presterat. Planer har antagits. På flera platser har spaden satts i jorden. Hus står redan i närheten av platsen där en station snart skulle finnas. Jönköpings åtagande, för att nämna ett exempel, var 10 000 nya bostäder. Och en ny stadsdel är under uppförande. Åtskilliga miljoner har lagts på samhällsplanering för att på bästa sätt ta vara på de möjligheter nya stambanor hade inneburit. Så gott som alla avtalsslutande parter längs de efterlängtade spåren har tagit frågan på allvar, och handlat därefter. Då väljer regeringen, att stoppa planeringen för ett Sverige som binds samman. Moderaternas ensidiga stockholmsperspektiv är nästan övertydligt.

Gått miste om EU-pengar

De nya stambanorna var också ett led i att göra Sverige till en del av ett nytt och modernt europeiskt järnvägsnät. För detta fanns EU-miljarder att ansöka om. Pengar som minskat de kostnaderna för de svenska skattebetalarna. Men regeringen har även varit i Bryssel, och där sagt nej till medfinansieringen.

Så när – vi säger när, därför att spåren kommer att behövas, och en dag byggas – de nya stambanorna ska dras så är det Sverige som kommer att behöva betala hela investeringen. Våra europeiska vänner tackar oss sannolikt för att de sinsemellan får mer pengar att dela på. För Sveriges skattebetalare är det en klen tröst.

Sorgligt av regeringen

Vi har full förståelse för de kommuner som betraktar regeringens agerande som ett flagrant avtalsbrott. Det är med sorg vi konstaterar att regeringen – bestående av tre partier som alla var med och höll presskonferensen när nyheten om nya stambanor lanserades – visat sig så opålitlig. Även om det bostadsbyggande som redan påbörjats i sig innebär en positiv utveckling har förutsättningarna för kalkylerna förändrats i grunden. Värdet i de investeringar som gjorts är inte detsamma nu som när besluten fattades. Vi menar att det snarast behövs åtgärder för att reparera de berörda kommunernas förtroende för staten.

Centerpartiet hade önskat en betydligt mer ansvarsfull hantering av planeringen av nya stambanor. Inte minst eftersom behovet av mer järnvägskapacitet är så påtagligt. Men framför allt kommer Centerpartiet alltid att stå upp för tillväxt och utveckling i hela landet. Och det kräver tillit mellan staten och varenda kommun i Sverige. En tillit som måste sträcka sig över mandatperioder oavsett regeringskonstellation.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024