Debatt

Byggföretagen: Kriminella roffar åt sig material från våra arbetsplatser

Nästan fyra av tio av våra medlemsföretagare som polisanmäler brott är ganska eller mycket missnöjda med polisens arbete. Fler åtgärder krävs, skriver Per Kågström, nationell samordnare, Byggföretagen.

”Arbetsmaskiner, ställningar, vitvaror och dörrar är några exempel på vad som försvinner från våra arbetsplatser.”
”Arbetsmaskiner, ställningar, vitvaror och dörrar är några exempel på vad som försvinner från våra arbetsplatser.”Foto: Janerik Henriksson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Byggarbetsplatser är inget skafferi där vem som helst kan roffa åt sig. Det är med växande frustration vi ser hur inbrott och stölder fortsätter att vara ett återkommande problem för bygg- och anläggningsbranschen.

Stölder för miljarder

Arbetsmaskiner, ställningar, vitvaror och dörrar är några exempel på vad som försvinner från våra arbetsplatser. Det sammanlagda värdet är svårt att uppskatta men det rör sig om miljardbelopp varje år. Inbrotten är ett särskilt stort problem för små- och medelstora företag. Det finns till och med entreprenörer som tvingas räkna med stölder i sina anbud eftersom självrisken ökar i takt med stölderna.

Byggföretagens medlemsföretag är entreprenörer som vill göra rätt för sig, ha sina verktyg i fred och slippa behöva oroa sig för brott. Det är företagens ansvar att hålla ordning och reda på arbetsplatsen. Byggföretagen uppmanar våra medlemmar att anmäla varje stöld och hålla en förteckning över serienummer för maskiner och verktyg. DNA-märkning och kameraövervakning bör också övervägas.

Det finns till och med entreprenörer som tvingas räkna med stölder i sina anbud eftersom självrisken ökar i takt med stölderna.

Men bygg- och anläggningsbranschen kan inte bekämpa kriminaliteten ensam. När Byggföretagen nyligen intervjuade drygt 500 medlemsföretag om deras utsatthet för brott svarade två av tre bygg- och anläggningsföretag att man utsatts för minst ett brott det senaste året. Och enligt svaren i vår enkät anmäler lite fler än sex av tio brottsutsatta företag samtliga brott.

Missnöjda med polisens arbete

Anmälningsbenägenheten kan bli ännu högre. Men vi kan också konstatera att de brottsutsatta företagarna som faktiskt anmäler brott inte är helt nöjda med polisens arbete. Nästan fyra av tio av de som polisanmäler är ganska eller mycket missnöjda med polisens arbete. Man ser helt enkelt inte att anmälan leder till någon åtgärd.

Kostnaderna är en sak. Men vad gör brottsligheten och intrycket att polisen är handlingsförlamad med tilliten till samhälle och rättsväsende?

De knappa resurser polisen har till sitt förfogande gör att ”vardagsbrott” som till exempel byggstölder inte kan prioriteras. Det är lika frustrerande för polisen som för våra drabbade medlemmar.

Det är också anmärkningsvärt att det i dag i hög utsträckning saknas statistik på hur brottsligheten påverkar näringsliv, företag och företagare i ett bredare perspektiv. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med underlag för politiska beslutsfattarna att gå på, när de ska prioritera och resurssätta polisens arbete.

Ökade insatser

Därför kräver Byggföretagen ökade insatser mot miljardsvinnet:

  • Polisen behöver fler resurser för att uthålligt kunna verka mot stöldligor.
  • Det krävs förbättrad samordning genom Europol för att varaktigt slå undan benen för ligorna.
  • Det behövs mer strategisk bevakning av hamnar och andra utförselvägar för stöldgodset. Tekniska hjälpmedel som kameror, avancerad röntgenutrustning och utrustning som spårar illegala störsändare kan bidra till ökad upptäcktsrisk.
  • Åklagare och domstolar behöver bli ännu bättre på att bedöma om enskilda stölder är del av organiserad brottslighet. En särskild åklagare bör tillsättas för att bygga upp kompetens om stöldligornas tillvägagångssätt.

Drygt 80 procent av svensk BNP kommer från den privata sektorn, varav elva procent från bygg- och anläggningssektorn. Våra medlemsföretag tar ansvar för samhällsutvecklingen och bidrar till sysselsättning, tillväxt och välfärd. Därför bör en inkommande regering kunna visa hur företagandet ska skyddas från kriminella.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00