Ytterligare förelägganden mot Trafikverket – redan klart att tidigare krav inte kommer nås

Trafikverket hotas med miljonvite om förra årets tågplaneringsarbete upprepas. Samtidigt står det redan klart att myndigheten inte kommer att leva upp till ett tidigare föreläggande från Transportstyrelsen.

Redan nu står det klart att tidigare förelägganden inte kommer att nås under innevarande år. <br>
Redan nu står det klart att tidigare förelägganden inte kommer att nås under innevarande år.
Foto: Alessandro Rampazzo, EC - Audiovisual Service
0:000:00