WWF: "Slutsatserna är alarmerande"

KORTNYTT. Även om Parisavtalet genomförs riskerar en fjärdedel av 80 000 växt- och djurarter att dö ut, enligt en rapport från Världsnaturfonden WWF.

Omkring hälften av alla växter och djur i fara när klimatet fortsatt blir varmare. Även om målbilden från Parisavtalet med två graders uppvärmning skulle hållas riskerar en fjärdedel av de studerade arterna att utrotas lokalt. Detta visar en ny rapport som publiceras i tidsskriften Climatic change, där forskare från Världsnaturfonden WWF har undersökt klimatets påverkan på närmare 80 000 växt- och djurarter i 35 av jordens mest artrika länder. 

– Slutsatserna är mycket oroande och alarmerande. Men vi kan vända trenden, minska koldioxidutsläppen och skapa spridningskorridorer så att djur kan förflytta sig. Loppet är inte kört. Men regeringar, länder och företag måste agera till skydd för klimatet, inte minst vid investeringsbeslut, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF i ett pressmeddelande. 

Rapporten redovisar bland annat att 30 procent av artgrupperna runt Medelhavet riskerar att utrotas lokalt samt att nio av tio groddjur i sydvästra Australien riskerar att försvinna om temperaturen stiger. 

– Arter som kan sprida sig och förflytta sig till nya platser drabbas i mindre utsträckning av ett varmare klimat. Men de flesta växter, groddjur och reptiler som orkidéer, grodor och ödlor klarar inte det, säger Olle Forshed, tropikskogsexpert på WWF. 

Forrige artikel Boten ska bli digital Næste artikel Bidrag till utsatta skolor används inte
Kommuner säger nej till sammanslagningar

Kommuner säger nej till sammanslagningar

REMISS. Kommunutredningens remisstid går ut i dag. Merparten av kommunerna säger nej till skuldavskrivning för sammanslagningar. De ser överhuvud taget inte att sammanslagningar löser några problem.