VTI kartlägger trafikens kostnader

EKONOMI. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har fått regeringens uppdrag att ta fram och uppdatera kunskapsunderlag om trafikens samhällsekonomiska kostnader.

Mattias Croneborg

Uppdraget omfattar alla trafikslag samt gods- och persontransporter. VTI ska beskriva kostnader i olika regioner i Sverige. Kostnaderna ska dessutom jämföras med motsvarande kostnader i andra EU-länder.

I uppdraget ingår även att VTI ska titta på hur konkurrenssituationen för näringslivet ser ut när det gäller samhällsekonomiska kostnader i Sverige och i omvärlden.

– Alla transportslag betalar idag skatter och avgifter för infrastruktur, men dessa kan behöva göras mer effektiva. VTI hade tidigare ett liknande uppdrag men regeringen bedömer att frågan om rättvis och effektiv prissättning av transporter kräver fortsatt arbete, kommenterar infrastrukturminister Anna Johansson i ett pressmeddelande.

VTI ska delredovisa uppdraget till näringsdepartementet senast den 1 november 2016.

Nämnda personer

Anna Johansson

Tidigare riksdagsledamot (S), före detta infrastrukturminister
Komvuxutbildning

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00