VTI kartlägger trafikens kostnader

EKONOMI. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har fått regeringens uppdrag att ta fram och uppdatera kunskapsunderlag om trafikens samhällsekonomiska kostnader.

Uppdraget omfattar alla trafikslag samt gods- och persontransporter. VTI ska beskriva kostnader i olika regioner i Sverige. Kostnaderna ska dessutom jämföras med motsvarande kostnader i andra EU-länder.

I uppdraget ingår även att VTI ska titta på hur konkurrenssituationen för näringslivet ser ut när det gäller samhällsekonomiska kostnader i Sverige och i omvärlden.

– Alla transportslag betalar idag skatter och avgifter för infrastruktur, men dessa kan behöva göras mer effektiva. VTI hade tidigare ett liknande uppdrag men regeringen bedömer att frågan om rättvis och effektiv prissättning av transporter kräver fortsatt arbete, kommenterar infrastrukturminister Anna Johansson i ett pressmeddelande.

VTI ska delredovisa uppdraget till näringsdepartementet senast den 1 november 2016.

Forrige artikel Landsbygdsdepartementet i graven Næste artikel Revisorer granskar mottagning av flyktingbarn
Ex-minister får EU-toppjobb

Ex-minister får EU-toppjobb

Thomas Östros, tidigare skatte, utbildnings- och näringsminister, blir ny vice ordförande i Europeiska investeringsbanken (EIB).

V: Finansministern agerar emot öppenhet och transparens

V: Finansministern agerar emot öppenhet och transparens

DEBATT. Finansministern Magdalena Andersson (S) backar från att begränsa skatteflykten. Det krävs ökad öppenhet och transparens för att stoppa den aggressiva skatteplaneringen, skriver Tony Haddou (V).