Vill se hållbarhetskrav på sjunde AP-fonden – men tror inte på stor förändring

Efter en överenskommelse i pensionsgruppen föreslår sent om sider regeringen att också omfatta den sjunde AP-fonden av samma hållbarhetskrav som resterande AP-fonder. Men finansmarknadsministerna Max Elger (S) förväntar sig inga stora förändringar i placeringarna.

Finansmarkandsminister Max Elger (S) förväntar sig inte att lagförslaget får några större effekter på hållbarhetsområdet. “Det kanske inte gör skillnad på dag och natt, men det är bra att staten uttrycker sig explicit.“<br>
Finansmarkandsminister Max Elger (S) förväntar sig inte att lagförslaget får några större effekter på hållbarhetsområdet. “Det kanske inte gör skillnad på dag och natt, men det är bra att staten uttrycker sig explicit.“
Foto: Paul Wennerholm/TT
Jacob Hederos

Efter att riksdagen under onsdagen röstade igenom förslaget om att även den sjätte AP-fonden skulle omfattas av samma hållbarhetskrav som de första fyra, återkommer regeringen under torsdagen med förslaget att den sista, och största, sjunde AP-fonden också ska omfattas av kraven på att agera som ett "föredöme" på hållbarhetsområdet.

Men detta utlovades redan att göras förra sommaren av den tidigare finansmarknadsministern, Åsa Lindhagen (MP), våren 2021.

Lindhagens efterträdare, Max Elger, säger att han inte vet orsaken till förseningen.

– Det här ett förslag som härrör från en överenskommelse i pensionsgruppen. Och det har tagit lite tid att komma överens i den konstellationen, säger han till Altinget.

Var hon ute för tidigt?

– Jag antar att hon bedömde att läget var sådant att hon trodde att hon skulle komma överens i gruppen förra sommaren, men det drog ut på tiden. Det händer att vi inte alltid är helt överens i den gruppen. 

När ni lägger en lagrådsremiss nu, så innebär det i praktiken att förslaget inte kommer att röstas igenom innan valet. Hade ni inte utlovat detta?

– Det är väl helt riktigt att den inte hinner bekräftas innan valet. Men jag betraktar inte det som en risk att vi inte får igenom den även efter valet, och det finns nog inget scenario där en majoritet skulle se annorlunda ut efter valet.

När finansutskottet hade en utfrågning av AP-fonderna konstaterade AP3-vd:n att fondernas placeringar inte är hållbara. Har ni tillräckligt skarpa lagkrav idag?