Debatt

Vi måste erkänna befolkningsökningens roll i klimatkrisen

För att att skapa en hållbar framtid måste vi ta itu med befolkningsökningen. Det är en av de mest effektiva strategierna för att minska mänsklighetens påverkan. Det skriver företrädare för Klimatalliansen. 

”För att skapa en hållbar framtid måste vi ta itu med befolkningsökningen genom att prioritera frivillig familjeplanering och kvinnors rättigheter, både lokalt och globalt”, skriver debattörerna.
”För att skapa en hållbar framtid måste vi ta itu med befolkningsökningen genom att prioritera frivillig familjeplanering och kvinnors rättigheter, både lokalt och globalt”, skriver debattörerna.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Jordens medeltemperatur för de senaste 12 månaderna är den högsta som någonsin registrerats. Klimatsituationen är akut och världens befolkningsökning tillsammans med ökande konsumtion bidrar starkt till den globala uppvärmningen. Klimatalliansen går till val med ett mål att bromsa befolkningsökningen genom att stärka kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, med hjälp av EU:s biståndspolitik.

Kandidater till EU-parlamentet för Klimatalliansen

Stefan B Nilsson

Anne Casparsson

Petra Schagerholm

Jacob Skarby

Mindre familjer leder till lägre utsläpp 

Enligt IPCC är konsumtions- och befolkningsökningen de två grundläggande faktorerna som driver klimatförändringarna. Mindre familjestorlekar leder till lägre konsumtion och därmed lägre utsläpp.

FN förutspår att världsbefolkningen kommer att öka från 8 till 10,4 miljarder år 2044. En stor del av denna ökning förväntas ske i Afrika, där befolkningen beräknas stiga från 1,4 miljarder idag till 3,8 miljarder år 2088.

Lägre födelsetal i fattiga länder särskilt gynnsamt, eftersom mindre familjer underlättar förbättringar av levnadsstandarden.

Små förändringar i födelsetalen kan ha stor inverkan på jordens enorma befolkning. En global minskning med 0,5 barn per kvinna skulle enligt FN:s prognos 2022 kunna leda till en befolkning på runt 7 miljarder år 2088. Minskad konsumtion, särskilt i områden med hög konsumtion, kan också avsevärt förbättra miljöförhållandena. Samtidigt är lägre födelsetal i fattiga länder särskilt gynnsamt, eftersom mindre familjer underlättar förbättringar av levnadsstandarden.

Det mest effektiva sättet att minska folkökningen är frivillig familjeplanering och gratis preventivmedel, vilket stärker kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter. EU:s biståndspolitik bör prioritera och stödja detta.

En fråga om hållbarhet

Enligt FN har de flesta afrikanska länder rapporterat egna mål om att begränsa befolkningsökningen. EU bör samarbeta med dem genom direkt bistånd till familjeplanering och ge stöd till internationellt bistånd via program som syftar till att öka tillgången till familjeplanering globalt.

FAO rapporterar ökad undernäring, men det nämns sällan att den snabba befolkningsökningen förvärrar problemet. Media fokuserar istället ofta på låga födelsetal, trots att få länder har minskande befolkningar.

Altingets gratis nyhetsbrev

För att skapa en hållbar framtid måste vi ta itu med befolkningsökningen genom att prioritera frivillig familjeplanering och kvinnors rättigheter, både lokalt och globalt. Detta är en av de mest effektiva strategierna för att minska mänsklighetens påverkan på vår planet.

Att begränsa befolkningsökningen är en fråga om miljömässig hållbarhet, social rättvisa och förbättrad livskvalitet för kommande generationer. Det är dags att vi erkänner befolkningsökningens roll i klimatkrisen.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024