Debatt

Vi får inte kapitulera när barnen behöver oss som mest

Att stå upp för barns rättigheter har aldrig varit viktigare än nu. För detta behöver regeringen och alla andra aktörer som påverkar barns liv och livschanser agera och ta sitt ansvar, skriver Pernilla Baralt, Unicef Sverige.

Om vill bygga mer hållbara samhällen och bidra till en fredligare värld - låt oss leva upp till det vi lovat och prioritera barnen. Sveriges ledarskap och röst behövs nu, skriver debattören.
Om vill bygga mer hållbara samhällen och bidra till en fredligare värld - låt oss leva upp till det vi lovat och prioritera barnen. Sveriges ledarskap och röst behövs nu, skriver debattören.Foto: Martina Holmberg / TT
Pernilla Baralt
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det har varit ett mörkt år för barns rättigheter. Sällan har barns lidande varit så tydligt närvarande i vår vardag. Krig och katastrofer runt om i världen orsakar död och lidande för miljontals barn. Gängvåldet i Sverige når allt yngre offer, och ojämlikheten mellan barn ökar. I dag, för 34 år sedan antogs barnkonventionen för att säkra barns mänskliga rättigheter, som nu är lag i Sverige. Nu är det hög tid att leva upp till det vi lovat.

Barns rättigheter gäller alla barn, hela tiden och överallt. Inget barn behöver ”förtjäna” sina rättigheter, de finns där från att vi föds, och ger varje barn det skydd och stöd de behöver för att de ska kunna utvecklas till sin fulla potential som trygga, välfungerande vuxna. Att stå upp för och värna barns rättigheter har aldrig varit viktigare än nu, både i Sverige och globalt. Sverige granskades nyligen av FN:s barnrättskommitté. Kommittén lyfte fram det viktiga beslutet att barnkonventionen blivit lag i Sverige och att barns rättigheter därmed tydliggörs och lättare kan följas upp av berörda aktörer. Samtidigt lyfts en rad områden med en negativ utveckling såsom den ökade ojämlikheten bland barn i Sverige, inte minst inom skolan. Brister lyfts även vad gäller skydd av barn i samhällets vård, liksom behovet av systematiska barnkonsekvensanalyser av förslag och beslut som rör barn.

Möjligheter begränsas

Få områden har en så stark påverkan på barns liv och möjligheter att klara sig i samhället som skolan. Men de senaste decennierna har likvärdigheten i den svenska skolan minskat och skillnaderna mellan skolors resultat ökat. En likvärdig skola och utbildning av god kvalitet är avgörande för barn både här och nu och för deras framtidsutsikter. Omvänt riskerar en misslyckad skolgång att bli en väg in i utanförskap. Möjligheterna att utveckla sin fulla potential i livet begränsas, vilket påverkar även den psykiska hälsan.

Unicefs uppdrag är se till att barnkonvention efterlevs. 

Ett annat område där Sverige får kritik är skydd av barn i samhällets vård liksom barn och unga i kriminalitet. Just nu pågår en intensiv debatt om hårdare tag mot gängkriminaliteten. Förslag om sänkt straffrättsålder utreds och särskilda ungdomsfängelser tycks bli verklighet om cirka två och ett halvt år. Det finns ingenting i barnkonventionen som säger att unga förövare inte ska få konsekvenser när de begår brott. Men alla stater har en skyldighet att ta hänsyn till att de är barn som rent biologiskt inte är mogna att fullt ut förstå eller ta ansvar för konsekvenserna av sina handlingar. Att frihetsberöva barn kräver anpassade och vårdande insatser.

Samtidigt globalt har vi aldrig haft så många barn som är i behov av humanitär hjälp. I Gazakonflikten är det barnen som får betala det högsta priset för vuxnas beslut, precis som i Ukraina. Barn dödas, tvingas på flykt, kidnappas och skadas. Samtidigt påverkas över en miljard barn av klimatförändringarnas konsekvenser såsom torka eller översvämningar. För första gången går även läskunnigheten ner. Nästan 70 procent av världens tioåringar kan inte läsa och förstå en enkel text eller räkna ett tal. Det krävs just nu omfattande akuta och långsiktiga insatser för att säkra alla barns rätt till liv, utveckling och en framtid.

Vi står upp för barns rättighet

Unicefs uppdrag är se till att barnkonvention efterlevs. Att stå upp för barns rättigheter har aldrig varit viktigare än nu. För detta behöver regeringen och alla andra aktörer som påverkar barns liv och livschanser agera och ta sitt ansvar.

Det krävs en nationell och global kraftsamling för barn och unga. Vi får inte kapitulera nu när barnen behöver oss som mest. Det räcker inte att enbart bidra med akuta insatser, vi måste också investera långsiktigt i barn och ungas utveckling och framtid. Vi måste integrera barns rättigheter på alla områden, fatta klokare beslut med hjälp av barnkonsekvensanalyser, lyssna, involvera och investera i barn och unga.

För drygt tre decennier sedan var Sverige med och drev på arbetet för barnkonventionen. Om vi menar allvar med att alla barn – oavsett etnicitet, kön eller funktionsnedsättning – har samma rättigheter så är det dags att växla upp, inte ner. Om vill bygga mer hållbara samhällen och bidra till en fredligare värld – låt oss leva upp till det vi lovat och prioritera barnen. Sveriges ledarskap och röst behövs nu.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00