Vetenskapsrådet beviljar 417 miljoner till forskarskolor

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka projektansökningar som ska beviljas bidrag 2021. Totalt beviljar myndigheten drygt 393 miljoner kronor till forskarskolor för lärarutbildare och närmare 24 miljoner till forskarskolor inom utbildningsvetenskap. 

Ditte Roslund

Totalt har Vetenskapsrådet beviljat bidrag för 10 projekt för lärarutbildare. Myndigheten fick in 28 ansökningar, vilket betyder att ungefär 36 procent av de som ansökte beviljades bidrag.

Det är olika svenska lärosäten som står värdar för de beviljade projekten, och projekten rör allt från hållbar rörelse vid förskolor och skolor till pedagogiska insatser för särskilt begåvade elever. 

– Vi kommer att sam­verka med forskare från flera områden och ämnen, vilket i sig ger stor potential till kunskaps­tillskott, både teoretiskt, empiriskt och metodologiskt, säger Per-Åke Rosvall, ledare för ett beviljat projekt vid Umeå universitet, med fokus på karriärvägledning.

Inom utbildningsvetenskap har de två ansökningarna som kom in beviljats bidrag. Det ena projektet, som har Umeå universitet som värd, handlar om lärande i en digitaliserad värld. Det andra fokuserar på kvantitativa forskningsmetoder inom utbildningsvetenskapen. För det projektet står Göteborgs universitet värd.

Vetenskapsrådet kommer att dela ut de beviljade bidragen under åren 2021–2025.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00