Verkschefer ska inte kunna sparkas

ARBETE. Cheferna för Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Affärsverket svenska kraftnät och Arbetsgivarverket ska inte kunna sägas upp, men däremot ska de kunna omplaceras på samma sätt som myndighetschefer, föreslår regeringen. 

Myndighetschefer är oftast anställda för en bestämd tid och får under den tiden inte sägas upp. Däremot kan regeringen flytta chefen till annan statlig anställning som tillsätts på samma sätt. Det är därför som det finns många generaldirektörer i Regeringskansliet – myndighetschefer som regeringen inte velat ha kvar på myndigheterna i fråga och som under återstående anställning får bida sin tid i Regeringskansliet.

Men cheferna för de statliga affärsverken och chefen för Arbetsgivarverket är undantagna från denna förflyttningsskyldighet.

Det finns bara det tre affärsverk: Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Affärsverket svenska kraftnät.

Med den föreslagna lagändringen försvinner det undantaget.

Förslaget innebär också att den nuvarande möjligheten att säga upp verkscheferna avskaffas. Syftet med ändringarna är att anställningsvillkoren för cheferna för de statliga affärsverken ska jämställas med villkoren för myndigheter.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

 

Forrige artikel Ny yrkesutbildning ska matcha industrins krav Næste artikel Utredare vill inte röra  lag om datalagring Utredare vill inte röra lag om datalagring

"Begränsa antalet passagerare och minska trängseln i kollektivtrafiken"

UPPMANING. Under dagens pressträff med socialministern och Folkhälsomyndigheten kom ytterligare uppmaningar för att minska smittspridning. Stanna hemma i påsk, undvik rusningstrafik och trängsel i kollektivtrafiken samt skjut på idrottsarrangemang – även de som innefattar färre än 50 personer.