Debatt

Vem ska ta hand om våra anorexipatienter när Region Stockholm lägger ner vår klinik?

Oskyldiga unga människor drabbas när det politiska styret i Region Stockholm hindrar oss från att vara med i den högspecialiserade vården. Det skriver grundarna till Mandometerkliniken Cecilia Bergh, medicine doktor, och Per Södersten, professor emeritus neuroendokrinologisk beteendeforskning.

270 patienter väntar på Mandometerbehandling vid någon av våra fyra kliniker i Stockholm, skriver debattörerna.
270 patienter väntar på Mandometerbehandling vid någon av våra fyra kliniker i Stockholm, skriver debattörerna.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Lagom till 30-årsfirandet av att Mandometerkliniken började behandla vår första svårt sjuka anorexipatient hotas vi av omedelbar nedläggning. Trots att vi vårdar mycket sjuka patienter med alla slags ätstörningar som remitteras till oss i Stockholm från 19 av Sveriges 21 regioner.  

Ingen plan för patienterna

Vi stängs ned av den nya vänstermajoritetens regionala sjukvårdspolitik. Men de har ingen plan för hur de 1 307 patienter som vi i dag behandlar ska tas om hand. Med sjuka från hela Sverige i vår omsorg är detta ingen Stockholmsfråga. Vem tänker ta över ansvaret för våra patienter när vi stängs? Och vem ansvarar för femårsuppföljningen av dom patienter vi friskskrivit? Patienterna får betala priset för vänstermajoritetens beslut, deras behandling avbryts tvärt och de måste skickas tillbaka till den regionala sjukvård som en gång remitterade dem till oss.

Den enda tänkbara förklaring till detta hjärtlösa agerande är att Mandometerklinikerna är privatägda och inte en del av den offentliga psykiatrin. Våra goda resultat – unga människor som fått livet och livsglädjen åter – tillmäts inget värde när den nya politiken hamras fram.

”Vänstermajoriteten vill få bort oss”

Raserandet av den ledande ätstörningskliniken i landet – med 270 anställda – är rent ideologiskt. Regionen ställer hellre patienterna i kön till BUP och annan regionägd psykiatri. Samma BUP som remitterade ätstörningspatienter till vår specialistvård. Och det gjorde dom rätt i, för enligt Regionens egna revisorer kan BUP inte behandla ätstörningar.

Raserandet av den ledande ätstörningskliniken i landet – med 270 anställda – är rent ideologiskt.

Socialstyrelsen ger regionerna tillstånd att bedriva Nationell högspecialiserad vård om rätt kriterier uppfylls. Stockholm är därför öppet för de svårast sjuka patienterna från hela Sverige för vård på Mandometerkliniken eller på Regionens egen klinik.

Men efter många års samarbete hindrar regionledningen nu oss från att vara med i den högspecialiserade vården. Dom vill heller inte utvärdera effekten av sin egen offentliga vård så vi kan jämföra resultaten. Och tillåter oss inte att ta emot dom svårast sjuka patienterna i Stockholm. Vänstermajoriteten vill få bort oss, trots att det drabbar oskyldiga unga.

2200 har blivit friska

I dag väntar 270 patienter på Mandometerbehandling vid någon av våra fyra kliniker i Stockholm. Tre av fyra patienter kan se fram emot att bli friska efter i genomsnitt ett år och nästan alla förblir friska. Över 2 200 unga kvinnor och män från hela landet har blivit friska. Den vården vill Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet, med stöd av Vänsterpartiet, nu stänga.

I stället ska den redan hårt ansträngda psykiatrin använda konventionella metoder, KBT och familjeterapi som inte har effekt på ens hälften av patienterna, och det bara i det korta loppet. Ingen vet hur det går på längre sikt än ett år, och då har minst en tredjedel av patienterna återfallit till en ätstörning. Detta är vad Regionens nya ledning föredrar.

Med det är inte för sent att tänka om. Vi samtalar gärna med vänstermajoriteten för att återställa förtroendet. Vi vill fortsätta att bidra med högspecialiserad vård av ätstörningar för alla patienter i hela landet. Vi vill hjälpa Sveriges alla unga. Vi är stolta över det vi skapat och den skillnad vi gör för de många unga som inte fått hjälp av den psykiatriska vården.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00