Debatt

Vattentjänstlagen riskerar att slå ut svensk krisberedskap

Sveriges kommuner vill tvångsansluta fastighetsägare med egen brunn till det kommunala VA-systemet, trots att det kan försämra krisberedskapen på landsbygden. Det skriver Lars-Göran Carlsson, ordförande föreningen VA-i-tiden.

Det måste finnas pålitliga system garanterar vattenförsörjningen på svensk landsbygd, skriver debattören.
Det måste finnas pålitliga system garanterar vattenförsörjningen på svensk landsbygd, skriver debattören.Foto: Erik Simander/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Man kan vara utan mat i flera veckor, men vatten måste man ha varje dag. Det dagliga behovet för en vuxen brukar anges till tre liter. I ett krisläge riskerar vårt samhälle att bli utsatt för cyberattacker som kan slå ut vår elförsörjning. Eftersom det inte finns tillräckligt med reservkraft försvinner också vattnet i våra kranar. Inte heller avloppsnätet fungerar när alla pumpar stannar.

Egen brunn minskar sårbarheten

Ett fysiskt sabotage med aggressiva bakterier mot en kommunal vattentäkt skulle kunna slå ut befolkningen i en hel stad. Kriget i Ukraina har också visat hur beroende vi är av importerade reningskemikalier.

En brunn på landsbygden är inte sårbar på det här sättet. Även om man har en eldriven pump har man också möjlighet att manuellt hämta upp vatten. Vid en tillrinning av en kubikmeter per dygn kan således en enda enskild brunn förse mer än 300 personer med deras dagliga vattenbehov. Den som har ett traditionellt avlopp med självfall till en markinfiltration kan enkelt bära in en hink vatten, hälla i wc-stolen och allt kommer att fungerar som vanligt.

Det är dock inte Putin och Ryssland som utgör det största hotet, utan våra 290 kommuner som med stöd av vattentjänstlagen försöker tvångsansluta småbyar och stugområden

Det finns cirka 700 000 enskilda brunnar på landsbygden, som i allmänhet har bra vatten. Det är svårt att tänka sig att någon främmande makt skulle kunna åka runt och sabotera alla dessa. Det är dock inte Putin och Ryssland som utgör det största hotet, utan våra 290 kommuner som med stöd av vattentjänstlagen försöker tvångsansluta småbyar och stugområden. Anledningen är att för få fler delar på kostnaderna för kommunernas dåligt underhållna ledningsnät. Fastighetsägare ska tvingas köpa kommunalt vatten i stället för det som man har i egen brunn.

Lita på naturens kretslopp

För dem som bor alltför långt ut på landsbygden vill man i stället kräva elberoende minireningsverk med olika reningskemikalier i stället för att förlita sig till naturens renande kretslopp, som fungerat i tusentals år. Detta utan bevis för att befintligt avloppssystem orsakar olägenheter för miljön eller människors hälsa.

Om kriget kommer till Sverige måste människor, i brist på skyddsrum, evakueras ut från storstäderna. Vart då? Jo, ut på landsbygden naturligtvis. Då måste där finnas pålitliga system, som åtminstone garanterar vattenförsörjning. Förstör inte denna krisberedskap!


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00