Vattenfalls ryska kärnbränsle åter upp i riksdagen

Vattenfalls omdiskuterade avtal med ryska Rosatom om kärnbränsleleveranser är på väg upp för debatt i riksdagen. Två moderata riksdagsledamöter vill ha svar från utrikesminister Ann Linde (S) om hur regeringen ser på de säkerhetspolitiska riskerna med avtalet.

Återkommande diskussion. "Ledstjärnor för Vattenfalls inköp av kärnbränsle är försörjningsoberoende och affärsmässighet. Vi vill ha en konkurrensutsatt internationell marknad i pris, teknik och innovation." skrev Vattenfalls Torbjörn Wahlborg i en debattartikel i Altinget i juni i år.
Återkommande diskussion. "Ledstjärnor för Vattenfalls inköp av kärnbränsle är försörjningsoberoende och affärsmässighet. Vi vill ha en konkurrensutsatt internationell marknad i pris, teknik och innovation." skrev Vattenfalls Torbjörn Wahlborg i en debattartikel i Altinget i juni i år. Foto: Jessica Gow/TT

Redan när Vattenfall tecknade avtal med ryska Rosatom år 2016 om leveranser av kärnbränsle var det en omdiskuterad uppgörelse. Sedan dess har det säkerhetspolitska läget dessutom försämrats markant. Det konstaterar M-ledamoten Helena Storckenfeldt i en interpellation till utrikesminister Ann Linde (S).

Storckenfeldt vill ha svar från Linde om hon avser ”att vidta några åtgärder för att tydliggöra den svenska säkerhetspolitiska analysen av Vattenfalls avtal med Rosatom”.

Även en partikollega till Storckenfeldt – Mikael Damsgaard – vill ha svar från utrikesministern angående Vattenfalls samröre med Rosatom. Damsgaard vill veta vad ministern avser att göra för att säkerhetspolitiska risker ska beaktas vid köp av ryskt kärnbränsle.

”Bara tanken på att vi i Sverige försätter oss i en situation där vi är beroende av ryska energileveranser bör leda till att varningsflaggor hissas.” skriver Damsgaard i sin interpellation.

Utrikesminister Ann Linde kommer att svara på interpellationerna, med en efterföljande debatt, i riksdagen den 29 oktober.

Ytterligare en riksdagsledamot, men från Lindes eget parti, har nyligen ifrågasatt att statliga Vattenfall köper kärnbränsle från Ryssland i riksdagen. Det är Laila Naraghi (S) som ville ha svar från utrikesministern hur riskerna med inköp av kärnbränsle från Ryssland kommer att beaktas i det pågående arbetet med att uppdatera den nationella säkerhetsstrategin?

”EU har i sin energistrategi pekat på att EU inte ska sätta sig i ett beroende av ryskt kärnbränsle och ryska kärnkraftverk.” skriver Laila Naraghi i sin skriftliga fråga till ministern.

Men Ann Linde svarade att när det gäller enskilda bolag är det statens grundläggande princip att inte peka ut vilka leverantörer bolagen ska använda sig av. Arbetet med den nationella säkerhetsstrategin gick inte Ann Linde in på i sitt svar.