Debatt

Vattenfall fördröjer energieffektiviseringen av fastigheter

Infometric uppmanar regeringen att ge Vattenfall i uppdrag att drastiskt korta väntetiderna för den föranmälan som krävs för ett elmätarbyte. Det skriver Henrik Nygård och Olle Tjälldin, Infometric.

Väntetiden hos statliga Vattenfall agerar bromskloss i energieffektiviseringen av svenska bostadsrättsföreningar, skriver debattörerna.
Väntetiden hos statliga Vattenfall agerar bromskloss i energieffektiviseringen av svenska bostadsrättsföreningar, skriver debattörerna.Foto: Jessica Gow/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Inom den snabbt växande proptechbranschen, digitaliseringen av fastigheter, sker just nu teknikutvecklingen i en rasande takt. Som bekant väljer många bostadsrättsföreningar exempelvis att installera solceller. Efterfrågan på solel drivs av de höga elpriserna och den gröna omställningen till förnybar elproduktion.

Väntetiden är för lång

Så kallad gemensam el, eller IMD-el (individuell mätning och debitering), förbättrar solcellsinvesteringen avsevärt, ofta halveras återbetalningstiden. Men för att kunna införa gemensam el krävs att elnätsbolagets elmätare byts ut mot IMD-leverantörens. Här är elnätsbolagen och inte minst Vattenfall en bromskloss då väntetiderna hos elnätsbolagen är alltför lång. Hos Vattenfall handlar det i nuläget om ett år som föreningen måste vänta. Infometric uppmanar därför regeringen att ge Vattenfall i uppdrag att drastiskt korta väntetiderna för den föranmälan som krävs för ett elmätarbyte.

En förutsättning för att det ska bli en bra solcellsinvestering är att föreningen låter både fastighetens och lägenheternas elförbrukning gå via fastighetens elabonnemang, samtidigt som de boende även fortsättningsvis betalar för den egna elförbrukningen. Fördelen för bostadsrättsföreningen som installerar solceller är att detta minimerar överproducerad el som föreningen behöver sälja till nätbolaget, för att senare köpa in med förlust. Det möjliggör en större solcellsanläggning.

Det är inte acceptabelt att ett statligt ägt bolag fördröjer energieffektiviserande åtgärder.

Vid övergången till gemensam el ersätts alltså de gamla mätarna mot IMD-leverantörens undermätare. För att en bostadsrättsförening ska kunna göra detta krävs en föranmälan till nätägaren. Men väntetiden hos elnätsbolagen är alltså mycket lång. Längst är den hos Vattenfall. Det är inte acceptabelt att ett statligt ägt bolag fördröjer energieffektiviserande åtgärder.

Fler vill ha gemensam el

Gemensam el, med eller utan solel, är en av de bästa investeringar som en bostadsrättsförening kan göra, ofta med en återbetalningstid som understiger två eller tre år. De boende sparar mellan 1 500 kr och 3 000 kronor per år genom att de inte längre behöver betala för enskilda elabonnemang. IMD-leverantören mäter förbrukningen för varje lägenhet på samma sätt som nätägaren, skickar förbrukningsuppgifter till den ekonomiska förvaltaren som i sin tur aviserar de boende.

Efterfrågan på gemensam el är mycket stor och kurvan har stigit brant uppåt i takt med höjningen av energipriserna. Bara Infometric har fler än 2 700 bostadsrättsföreningar som kunder och har de senaste åren upplevt en hög tillväxt, både i befintliga fastigheter samt i nyproduktion, där undermätare används för att framtidssäkra.

Rimmar illa med Vattenfalls affärsmål

Vi på Infometric, ledande i Sverige inom IMD, kräver att regeringen ger Vattenfall i uppdrag att drastiskt korta väntetiderna och hantera föranmälningar med större skyndsamhet. I dag förhindrar Vattenfall energieffektivisering i stället för att befrämja den.

Det rimmar illa med Vattenfalls övergripande affärsmål där företaget lovar att ”bidra till ett hållbart energisystem inom alla delar av värdekedjan.” Med tanke på hur länge Vattenfall tvingar sina kunder att vänta på IMD uppfyller man inte heller målet att ”vara ett företag där kunden står tydligt i centrum, samtidigt som vi ställer om till en långsiktigt hållbar produktportfölj.”


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00