Debatt

Vattenfall får älvarna att likna Mordor

När Vattenfall vill bedriva sin verksamhet utan någon som helst miljöanpassning kan vi bara säga nej tack till nya kraftverk i älvarna. Det skriver Christer Borg, generalsekreterare Älvräddarnas samorganisation.

Torrfårorna, som
exempelvis den i Ångermanälven, för tankarna till Mordor i Sagan om ringen. 
Torrfårorna, som exempelvis den i Ångermanälven, för tankarna till Mordor i Sagan om ringen. Foto: Privat, Christer Borg
Christer Borg
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vattenfall vill bygga ut vattenkraften i Umeälven och Luleälven.

Detta sker mot en bakgrund av att Sverige ska anpassa sig till EU-rätten, i detta fall till vattendirektivet. Många ställde stora förhoppningar till genomförandet av vattendirektivet och såg framför sig bättre miljöer i de stora utbyggda älvarna. Dessa är mer eller mindre totalförstörda av dämningar och regleringar, men skadorna kan minskas genom åtgärder som inte skulle påverka vare sig produktion över året eller effektkörning momentant mer än högst marginellt.

Effektiva lobbyister

Vattenkraftsbranschen har med ett effektivt lobbyarbete riktat mot riksdagen lyckats med att få igenom procedurer i klassificeringen av vattnen på sådant vis att vattenmyndigheterna på uppdrag av lagstiftaren måste använda alla undantag från det generella grundkravet på miniminivå av miljöanpassningar.

Detta är i enlighet med hur vattendirektivet är uppbyggt. Frågan är om det var tänkt att undantagen skulle användas som generell regel? Vi kan inte se att meningen från EU-kommissionen var att vända på vattendirektivets mål genom extensivt användande av undantag till en nivå som nu satt de generella miljömålen som undantaget i stället för tvärtom.

Vad innebär detta för våra älvar och de som ”bor” i vattnet och de som bor vid vattnet?

För ”invånarna” i vattnet – fiskar, insekter, växter, blötdjur, med mera – innebär det att deras miljö som varit på ett visst sätt sedan inlandsisen försvann för 10 000 år sedan nu är helt förändrad och olämplig för dem. Uttryckt på annat vis kan man säga att de naturliga ekosystemen är förstörda och livsförutsättningarna för strömlevande organismer mer eller mindre utraderade.

Torrfårorna påminner om Mordor

Med den inställning Vattenfall har till sina egna verksamheter kan vi bara säga nej till nya kraftverk i våra utbyggda älvar

För de som bor vid vattnet, det vill säga befolkningen, innebär det att de lever vid kraschade ekosystem som ger ofantligt mycket mindre möjligheter till utkomster, oavsett om vi pratar fiske för avsalu direkt till konsument eller via förädling via turism. Plus givetvis hundratals mil med älvar som inte längre vare sig ser ut som eller fungerar som en älv. Hundratals mil med torrfåror som närmast för tankarna till Mordor i Tolkiens Sagan om ringen.

Med detta som bakgrund vill Vattenfall nu bygga nya kraftverk, eller bygga om befintliga på ett sätt som gör att de bör betraktas som nya i våra redan utbyggda och förstörda älvar.

Gör motsatsen till att mildra

Först kan man fråga sig om en av människan förstörd miljö ska tas som intäkt för att förstöra ytterligare? I normalt miljöarbete är det tvärt om fokus på att mildra människans avtryck genom miljöförbättringar och miljöanpassningar av befintliga verksamheter. Så har vi gjort med till exempel miljöfarliga industrier. Ingen skulle acceptera att befintliga fabriker skulle få carte blanche från att ha filter på utgående rökgaser eller få lov att släppa helt orenat processvatten till våra sjöar och vattendrag. Inte ens att produktionsöka inom industrier på gamla industriområden med miljögiftsproblem anses vara självklart.

Men det är precis vad som nu sker med svensk storskalig vattenkraft. I stället för att mildra ska vi göra ont värre i våra utbyggda älvar. Hade Vattenfall i stället på ett seriöst sätt gått med på rimliga miljöanpassningar hade det också varit grund för en seriös diskussion om att effektivisera befintliga kraftverk. Men med den inställning Vattenfall har till sina egna verksamheter, att de ska kunna fortgå helt utan någon tillstymmelse till miljöanpassning, kan vi bara säga nej till nya kraftverk i våra utbyggda älvar. Gör om, gör rätt.

Den sista uppmaningen är riktad både mot vattenkraftsindustrin och politikerna som ger dem deras förutsättningar via lagstiftning.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00