"Värmland borde göras till ett nationellt centrum för krisberedskap"

DEBATT. Det finns ett stort värde i att sammanföra myndigheter som arbetar med säkerhetsfrågor. Utifrån de erfarenheter som byggts i regionen borde Värmland göras till ett nationellt centrum för kris och beredskap, skriver tre S-ledamöter. 

Mikael Dahlqvist (S)
Riksdagsledamot
Lars Mejern Larsson (S)
Riksdagsledamot
Gunilla Svantorp (S)
Riksdagsledamot


I valet 2018 gick vi Socialdemokrater till val på ett tryggare Sverige och ett starkare samhälle. En beskrivning som bottnar i människors upplevelse av att vår gemensamma samhällsmodell inte längre håller det den lovar.

I allt från sjukvården till polisen ser vi konsekvenserna av att samhällsgemensamma investeringar under en lång nedprioriterats. Det tydligaste exemplet är kanske försvaret som under regeringen Reinfeldt nedgraderades från en riksangelägenhet till ett särintresse.

Sedan 2014 har vi en S-ledd regering som lagt om kursen med ökade satsningar på försvar, polis och övrig välfärd. En viktig vändpunkt och ett ställningstagande för att återigen börjar bygga upp ett starkare samhälle.

Stärkt civilförsvar

Ett starkare Sverige är också betydelsefullt i en tid där våra värderingar sätts på prov. Inte minst i vår omvärld där mer auktoritära krafter tar makten över både yttrandefriheten och demokratin. Till detta ett allt varmare klimat som kräver både gemensamma åtgärder och nya tankesätt.

Säkerhetsfrågorna är viktigare än någonsin och det finns ett stort behov av att stärka det civila försvaret och samhällets krisberedskap.

Värna befolkningens säkerhet

Värmland har under en lång tid varit en viktig del i Sveriges säkerhetsarbete. Från regementen och andra världskrigets omfattande militära aktivitet i länet, till dagens arbete inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Rekryteringsmyndigheten och Försvarshögskolan.

Myndigheter som bär ett tungt ansvar för att uppgradera samhällets åtaganden i en föränderlig värld. Samhällsfunktioner som ska kunna värna befolkningens säkerhet under naturkatastrofer och under psykisk eller fysisk krigföring.

Bred kompetens i Värmland

I Karlstad och Kristinehamn finns i dag MSB. En myndighet med flera breda ansvarsområden. Största uppdraget är att hjälpa den offentliga sektorn, privata företag, föreningar och privatpersoner med information inför en eventuell krishändelse och bidra till förebyggande av sådana händelser.

Om en allvarlig olycka eller kris skulle inträffa, ska myndigheten stödja samordningen av den samlade konsekvenshanteringen. Till detta genomför MSB dessutom insatser i andra länder. Med den bakgrunden tillsammans med försvarets organisationer så finns en bred kompetens kring kris och beredskap i Värmland.

Till detta kan läggas att regeringen i sitt förarbete inför Försvarsbeslutet 2020 föreslagit att ett förband för utbildning av artilleriförband organiseras i Kristinehamn eller Karlskoga.

Fler myndigheter

I ett läge där säkerhetsfrågorna blir allt viktigare finns det ett stort värde i att sammanföra de myndigheter som arbetar inom området. Utifrån den historia Värmland har och utifrån de erfarenheter som byggts borde Karlstad och Värmland göras till ett nationellt centrum för kris och beredskap.

För att få till stånd ett sådant centrum skulle det vara bra om den redan existerande myndighetsbasen kompletterades med fler myndigheter inom säkerhetsområdet.

Ett nationellt centrum

Ett starkare samhälle kräver både ett stabilt välfärdssystem och ett pålitligt försvar. Det är enbart genom ökade investeringar vi återigen kan skapa trygghet och stabilitet inom båda områdena.

Därför är det positivt att vår S-ledd regering börjat vänt vårt lands riktning och att försvaret återfått sin självklara plats som en riksangelägenhet.

Nästa steg måste nu tas för att intensifiera arbete. Ett självklart steg borde då vara ökat samarbete och ett inrättande av ett nationellt centrum för kris och beredskap.

Forrige artikel Postnord: Behövs mer finansiering än bara portointäkter Postnord: Behövs mer finansiering än bara portointäkter Næste artikel Femmis: Inför en nationell spermiebank Femmis: Inför en nationell spermiebank
Överblick: V framåt i opinionen och S tog hjälp av SD

Överblick: V framåt i opinionen och S tog hjälp av SD

ÖVERBLICK. Jonas Sjöstedt (V) lämnar efter sig ett bra opinionsläge för Vänsterpartiet. Flera oppositionspartier vill att stödet till riskgrupper förlängs. Olle Vikmång (S), bror till statsministerns högra hand, kan ta över i Norrköping. Och i Sala fick S igenom sin budget med hjälp av SD. Läs Altingets överblick.

SD-ledamöter: Regeringen utarmar det kommunala självstyret

SD-ledamöter: Regeringen utarmar det kommunala självstyret

DEBATT. Det är hög tid att öka folkets makt genom folkinitiativ, i stället för att utarma det kommunala självstyret som regeringen envisas med. Ju mer tondöv politiken är, desto viktigare blir folkinitiativ. Det skriver Staffan Eklöf och Fredrik Lindahl (SD).