Debatt

Vänsterpartiet: SBB:s kollaps visar riskerna med att sälja samhällsfastigheter  

Att sälja samhällsfastigheter för att hyra tillbaka dem är kommunpolitikens motsvarighet till ett SMS-lån; snabba pengar men dyrt i längden. Det skriver Clara Lindblom (V), bostads- och fastighetsborgarråd Stockholms stad.

Regeringen måste vidta åtgärder för att återföra SBB:s fastigheter till det offentliga, skriver Clara Lindblom (V).
Regeringen måste vidta åtgärder för att återföra SBB:s fastigheter till det offentliga, skriver Clara Lindblom (V).Foto: Anders Wiklund/TT
Clara Lindblom
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Under de senaste åren har närmare 50 fastigheter sålts i Stockholm, bland annat förskolor, skolor, idrottshallar och äldreboenden. Många av dem har sålts till samhällsfastighetsbolaget SBB, som gjort stora pengar på att köpa upp offentliga fastigheter, men som nu hamnat i en allvarlig ekonomisk kris.

Hellre äga än hyra

Det här är ingen oväntad utveckling. Vänsterpartiet har länge varnat för riskerna med att kommuner säljer sina fastigheter för att sedan hyra tillbaka dem av privata ägare. Det handlar dels om att kommunerna fastnar i dyra hyresavtal och får ökade kostnader på sikt. Men det handlar även om att det finns stora risker förknippade med att inte äga lokalerna där kommunen bedriver samhällsviktig verksamhet, såsom skolor och äldreboenden.

Regeringen kan inte bara se på medan dessa fastigheter riskerar att hamna i händerna på ännu mer olämpliga ägare.

I en rapport från Sveriges kommuner och regioner som analyserar förtjänsterna med att äga eller hyra sina verksamhetslokaler är slutsatsen också entydig. De årliga kostnaderna för att äga verksamhetslokalerna är lägre och minskar dessutom över tid. Kostnaderna kopplade till att hyra är däremot dyra och riskerar att öka över tid.

Ge staten förköpsrätt

Dessutom förlorar kommunen rådigheten över verksamheterna när fastigheterna slumpas bort till välfärdsprofitörer. Bara bolaget SBB äger bland annat Akalla centrum, ett tiotal LSS-boenden och flera äldreboenden i Stockholm.

I spåren av SBB:s haveri har Vänsterpartiet gått fram med förslag på ny lagstiftning som skulle ge staten förköpsrätt på de 750 samhällsviktiga fastigheter som SBB äger i landet. Det vore en mycket välkommen åtgärd. Regeringen kan inte bara se på medan dessa fastigheter riskerar att hamna i händerna på ännu mer olämpliga ägare.

”Vänsterpartiet har haft rätt hela tiden”

I Stockholms stad råder det säljstopp på samhällsfastigheter under vårt styre. Vi kommer inte att sälja några äldreboenden, simhallar eller idrottsanläggningar och har också stoppat planerade försäljningar. Vi ser med stort allvar på stadens behov av samhällsnyttiga fastigheter och vet att framtiden kräver långsiktighet av oss beslutsfattare. SBB:s kollaps visar med all önskvärd tydlighet att Vänsterpartiet – och många andra med oss – har haft rätt i denna fråga hela tiden.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00