Debatt

V: Att ta bort rätten till tolk skapar etiska dilemman för vården

En begränsning av rätten till tolk för personer med uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap får stora negativa konsekvenser när människor inte får tillgång till den vård de har rätt till. Det skriver Karin Rågsjö (V), hälsopolitisk talesperson.

Bristande tolkning kan påverka vårdpersonalens arbetsmiljö, skriver debattören.
Bristande tolkning kan påverka vårdpersonalens arbetsmiljö, skriver debattören.Foto: Isabell Höjman/TT
Karin Rågsjö
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Så kom då det så kallade Slottsavtalet, framtaget på Tidö slott. Kanske påverkade omgivningarna i det gamla slottet skrivningarna i avtalet, för det är inte ett framåtblickande avtal utan ett bakåtsträvande. Mer repression utifrån devisen att allt är invandrarnas fel. Reformer som gynnar Sverige som helhet har glömts bort.

Ojämlik vård

I Slottsavtalet går följande att läsa under rubriken Begränsning av rätten till tolk för personer med uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap: ”Rätten till offentligt finansierad tolk ska begränsas. Utgångspunkten ska vara att den enskilde i första hand ska betala för tolktjänster. Det ska övervägas att införa en avgift för nyanlända efter att en viss tid förflutit sedan uppehållstillstånd beviljats.”
 
Jämlik vård är vänsterns bottenplatta för hälso- och sjukvård. Men inte endast vänstern, utan hela Sverige borde ställa sig bakom jämlik vård. Det begreppet signaleras tydligt i vår hälso- och sjukvårdslag. En begränsning av rätten till tolk för personer med uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap får stora negativa konsekvenser när människor inte får tillgång till den vård de har rätt till.

En del patienter skulle söka vård först när en allvarlig sjukdom förvärrats. Eller inte alls. En del skulle ha med sig anhöriga som översätter, vilket i sig kan göra tolkningen osäker och vara etiskt problematisk. Bristande tolkning kan också påverka vårdpersonalens arbetsmiljö – vilken läkare vill ta beslut på ett skakigt underlag? Och vad ska gälla om vårdpersonal, men inte patient, tycker att tolk krävs?

Vad tycker regeringen?

Vi kan konstatera att det är svårt att få ett helhetsgrepp om frågan. Sjukvårdsministern Acko Ankarberg Johansson (KD) sa till DN den 23 oktober: ”Det finns inga lagliga möjligheter att ta bort rätten till tolkstöd i den svenska sjukvården, trots att det är en del av Tidöavtalet.” Vad gäller? Ska lagarna ändras?

Regeringens projekt att aktivt vilja försämra tillvaron för människor med invandrarbakgrund visar på en människosyn som förr eller senare kommer att drabba oss alla, oavsett bakgrund.

Under tiden vi väntar på svar från ansvarig minister råder en stor oro inom samtliga fackförbund som företräder vårdarbetarna. De som vet att tolk är viktigt för patientsäkerheten. De som vet att om tolk tas bort skapas i stället stora etiska dilemman. Ska barnet tolka åt sin mamma? Ska mannen tolka åt sin fru?

Förslaget att begränsa rätten till tolk vilar inte på vetenskap och forskning. Förslaget vilar i stället på Sverigedemokraternas politik som alltid är repressivt i förhållande till svenskar med invandrarbakgrund. I längden förlorar alla i Sverige på den här politiska riktningen.

”Beklämmande”

Regeringens projekt att aktivt vilja försämra tillvaron för människor med invandrarbakgrund visar på en människosyn som förr eller senare kommer att drabba oss alla, oavsett bakgrund. Den här gången ger de sig på tillgången till vård för personer som behöver tolk, nästa gång kan de försämra tillgången till vård för vem som helst av oss. För Vänsterpartiet är det självklart att vi ska gå åt andra hållet: Vi ska förbättra tillgången till bra vård och se till att alla får den vård de behöver.

Att Kristdemokraterna ansluter sig till kören av politiker som inte värnar allas rätt till en jämlik vård är beklämmande. Nu måste partiet anpassa sig till Sverigedemokraterna. Utan SD hade inte KD suttit i regeringen. Min fråga till sjukvårdsministern är: Hur är ministerns inställning till att göra svensk vård än mer ojämlik i och med förslagen i Slottsavtalet?

Nämnda personer

Acko Ankarberg Johansson

Sjukvårdsminister (KD)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00