Vanartig arbetslös får behålla SGI

SOCIALFÖRSÄKRING. Arbetslösa som stängs av från ett arbetsmarknadspolitiskt program och blir av med sin ersättning kan få behålla sin sjukpenninggrundande inkomst. Det har riksdagen beslutat.

Från den 1 mars i år gäller att ersättningen kan dras in för den som missköter sig på en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Eftersom sjukpenninggrundande inkomst är skyddad bara så länge personen får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning skulle det göra att hen också blir av med en sjukpenninggrundande inkomst som bygger på tidigare lön. Det tycker riksdagen är ett för hårt straff.

Den som stängs av från en åtgärd ska också kunna ha kvar boendetillägg och sjukpenning i särskilda fall.

Lagändringarna som riksdagen har beslutat om träder i kraft den 1 april men ska tillämpas från och med den 1 mars.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet. Arbetslösa som missköter sig ska inte belönas med ett mildare regelverk, tycker SD.

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU6 Beslut 18 februari

 

Forrige artikel Unga kan dömas till fotboja över helgen Næste artikel Bostad i skogen blir dyrare

"Begränsa antalet passagerare och minska trängseln i kollektivtrafiken"

UPPMANING. Under dagens pressträff med socialministern och Folkhälsomyndigheten kom ytterligare uppmaningar för att minska smittspridning. Stanna hemma i påsk, undvik rusningstrafik och trängsel i kollektivtrafiken samt skjut på idrottsarrangemang – även de som innefattar färre än 50 personer.