Debatt

Vad ska du göra för att motverka korruptionen, Strömmer?

Översynen skulle omfatta statlig, regional och kommunal verksamhet samt näringsliv, med särskilt fokus på verksamhet som är offentligt finansierad. Den utredningen valde regeringen att lägga ned. Tänker justitieminister Gunnar Strömmer ta några nya initiativ för att motverka korruptionen? Det frågar Per-Arne Håkansson, riksdagsledamot (S).

Vid en frågestund hänvisade justitieminister Gunnar Strömmer till att motiveringen till detta var att ett bredare tag om frågorna skulle tas och aviserade en ny utredning. Sedan dess har flera månader förflutit utan att några nya initiativ tagits.
Vid en frågestund hänvisade justitieminister Gunnar Strömmer till att motiveringen till detta var att ett bredare tag om frågorna skulle tas och aviserade en ny utredning. Sedan dess har flera månader förflutit utan att några nya initiativ tagits.Foto: TT/Montage
Per-Arne Håkansson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sverige tillhör världstoppen över länder med minst korruption när jämförelser görs, men vi är inte förskonade. 

Arbetet mot korruption måste ständigt fortgå, och det finns oroande tendenser, inte minst kopplade till organiserad brottslighet som ger sig in i välfärdssystemen. 

Det handlar ytterst om att skydda grundläggande demokratiska principer om likabehandling, rättssäkerhet och effektivitet

Att individer från kriminella nätverk tillskansar sig fördelar genom att utöva påtryckningar mot offentliga tjänstemän att dela information eller skriva ut intyg eller genom att skrämma till passivitet är en reell risk och något att ta på stort allvar. Det drabbar främst dem som arbetar närmast människor som exempelvis socialsekreterare, tillståndshandläggare med flera, men också politiska beslutsfattare. I förlängningen drabbar det hela samhället. 

Kriminella försöker ta sig in i det offentliga

De senaste åren har vi nåtts av uppgifter att kriminella nätverk försökt ta sig in i det offentliga. Det är ett problem att ta på största allvar och blir en inkomstkälla för den organiserade brottsligheten. När välfärdssystemen utnyttjas av kriminella minskar förtroendet för systemen, och det riskerar att drabba de personer för vilka systemen är avsedda, både genom misstänkliggörande och genom utarmande av resurser. Under hösten har vi sett ett exempel där en person vid en tingsrätt anklagats för att ha läckt mycket känsliga uppgifter om pågående polisutredningar direkt till gängkriminella. 

Det är av stor vikt att säkerställa att samhället vidtar tillräckliga åtgärder, både på kort och på lång sikt, för att förebygga och bekämpa otillåten påverkan och korruption. 

Det handlar ytterst om att skydda grundläggande demokratiska principer om likabehandling, rättssäkerhet och effektivitet. Att motverka tystnadskulturer och framväxten av parallella samhällsstrukturer är avgörande i detta arbete.

För att upprätthålla ett högt förtroende för den offentliga förvaltningen och välfärdssystemen måste medborgarna ha tilltro till att verksamheten bedrivs på ett korrekt sätt och till att offentliga medel inte används på felaktiga grunder.

Vår utredning lades ner av regeringen

Den förra regeringen gav en särskild utredare i uppgift att göra en översyn av vilka åtgärder som behövs för att motverka otillåten påverkan och korruption.

Översynen skulle omfatta statlig, regional och kommunal verksamhet samt näringsliv, med särskilt fokus på verksamhet som är offentligt finansierad. Syftet med utredningen var att säkerställa att samhället vidtar tillräckliga åtgärder på kort och lång sikt för att förebygga och bekämpa otillåten påverkan och korruption. Den utredningen valde regeringen i den nya mandatperioden att lägga ned. 

Kommer det några nya initiativ?

Vid en frågestund hänvisade justitieminister Gunnar Strömmer till att motiveringen till detta var att ett bredare tag om frågorna skulle tas och aviserade en ny utredning. Sedan dess har flera månader förflutit utan att några nya initiativ tagits. 

Jag vill därför fråga justitieminister Gunnar Strömmer följande: Avser ministern att ta nya initiativ för ett bredare omtag på frågorna i närtid? Och vad skulle i så fall ett sådant omtag eller bredare perspektiv ta fasta på i arbetet mot korruption och otillbörlig påverkan inom den offentliga verksamheten?

Fotnot: Texten har också lämnats som en interpellation riktad till justitieminister Gunnar Strömmer.

Nämnda personer

Gunnar Strömmer

Justitieminister (M), ledamot i partistyrelsen
Jur. kand (Uppsala uni., 1998)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00