Vårdnadsbidraget försvinner i februari

FAMILJ. Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas från och med februari nästa år efter att riksdagen har röstat igenom regeringens proposition.

Vårdnadsbidraget har inneburit att en förälder kan vara hemma med sitt barn under tiden som barnet är mellan ett och tre år gammalt. Motståndare till bidraget har menat att jämställdheten blir lidande och att det befäster en familjepolitik där män arbetar och kvinnor är hemma och tar hand om barnen.

M, KD och SD vill ha kvar bidraget

Bidragets försvarare har å andra sidan hävdat att det ger föräldrar möjlighet att själva styra över sina liv. Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna reserverade sig mot förslaget och anser att man bör ge barnfamiljer fler möjligheter till flexibla val, inte färre och att detta förslag går i motsatt riktning.

Bidraget försvinner från och med den 1 februari nästa år.

Forrige artikel Fler civilrättsliga överenskommelser om underhåll Næste artikel Fler länder i samarbete om trafikbrott