Debatt

VA-nätet behöver robusta lösningar

Hur ska Sveriges kommuner tackla frågan kring ökad regnmängd och extremväder? Det frågar sig Erik Simonsen, Heidelberg materials cement Sverige, Alexander Lundgren, Benders Sverige och Oscar Ekefäll, S:t Eriks. 

”Våra städer får alltmer hårdgjorda ytor belagda med ogenomsläpplig asfalt eller i bästa fall dränerande marksten. Det finns dock allt färre platser där regnet kan rinna undan”, skriver debattörerna. 
”Våra städer får alltmer hårdgjorda ytor belagda med ogenomsläpplig asfalt eller i bästa fall dränerande marksten. Det finns dock allt färre platser där regnet kan rinna undan”, skriver debattörerna. Foto: Johan Nilsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det pågår just nu en omfattande debatt om hur kommunerna ska möta riskerna med ökade regnmängder till följd av klimatförändringar och allt oftare återkommande extremregn. Debatten handlar främst om kostnadsansvaret för att hantera ökade dagvattenvolymer och för de skador som kan uppstå på hus och hem.

Ska ansvaret för mer dagvatten hanteras av kommunerna, VA-kollektivet eller staten?

Samtliga skribenter

Erik Simonsen
Heidelberg materials cement Sverige

Alexander Lundgren
Benders Sverige

Oscar Ekefäll
S:t Eriks

Oavsett vilket alternativ man väljer så kommer det krävas smartare tekniska lösningar som kan hantera både fler och intensivare skyfall, och en ökad förtätning av städer och tätorter.

Underjordiska magasin

Våra städer får alltmer hårdgjorda ytor belagda med ogenomsläpplig asfalt eller i bästa fall dränerande marksten. Det finns dock allt färre platser där regnet kan rinna undan. Att skapa plats för vatten på ytan med öppna lösningar, som dammar och diken, är givetvis en lösning, men det kan vara svårt och i praktiken bara möjligt när man bygger nytt. Ofta måste dagvattnet i stället tas om hand av VA-nätet. En annan möjlighet som fler borde uppmärksamma, är smarta lösningar med underjordiska magasin som tillfälligt kan hantera större volymer.

En mer långsiktig och ekonomisk lösning, är att använda täta rör som fördröjningsmagasin.

Det finns i dag många olika varianter på vattenmagasin. Allt för ofta väljs de till synes enkla lösningar som kan bli väldigt dyra i längden, både ekonomiskt och miljömässigt. En mer långsiktig och ekonomisk lösning, är att använda täta rör som fördröjningsmagasin. Rören påverkar inte omgivande grundvattennivå och är lätta att underhålla över tid. Väljer man betongrör har de dessutom en bevisad lång livslängd.

De är extremt robusta vilket minimerar slitage samt ger möjlighet till större läggningsdjup och återanvändning av lokala schaktmassor i stor utsträckning, vilket sparar transporter, miljö och naturresurser. Tyngden på rören gör dessutom att uppflytningsrisken minimeras. Vid dimensionering av vattenmagasin är det viktigt att räkna med kommande ökade behov för att framtidssäkra VA-näten.

Undvik att hamna i dagens situation 

Gävle, Dalarna, Halland - ett antal stora översvämningar har på senare år skapat stor uppmärksamhet och blivit en väckarklocka för behovet av förnyelse och förstärkningar av svenska VA-nät. Bakom varje anmäld skada finns familjer som drabbats, hus och egendom som förstörts och inte till fullo går att återskapa.

I väntan på att kostnadsansvaret klargörs för både risker och för ökade satsningar på VA-näten finns det mycket man kan göra redan här och nu och en del är ganska enkelt. När vi renoverar eller bygger nytt, gäller det att undvika att hamna i dagens situation. Passa på att skapa robusta fördröjningsmagasin och dimensionera med högre kapacitet så framtidssäkrar man både för budget och miljö.  


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024